Медия без
политическа реклама

МС разреши СУ да обучава по религия и музика в Бургас

Регионът има потребност от кадри за поклонническия туризъм, пише в мотивите за новия филиал

04 Яну. 2023
Илияна Димитрова

Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще има свой филиал в Бургас, реши правителството на редовно заседание днес. Откриването му е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Филиалът в Бургас ще предлага обучение по две професионални направления - религия и теология и музикално и танцово изкуство. Специалностите от първото направление са "църковен мениджмънт" и "християнско поклонничество" (магистър, задочно), а от второто - "музикални медийни технологии и тонрежисура" (бакалавър, редовно), "аудио-визуален дизайн" и "филмова и сценична музика" (магистър, редовно). Определеният от НАОА капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на СУ - общо 40 студенти по специалностите от музикалното направление и 50 студенти по специалностите в направление религия. Предвидено е обучението да се извършва от 20 преподаватели на основен трудов договор в университета, ще бъдат назначени и още 10.

Разкриването на нов филиал съответства на мисията и стратегическата цел на СУ, "определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот", мотивираха от СУ идеята си. В мотивите им пише още, че Бургас и регионът имат сериозна обществена потребност от кадри за "туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм", както и, че филиалът ще "допринесе за социалното и културно развитие на Бургас и региона, ще осигури редица предимства на един от най-динамично развиващите се български градове със значителен прираст на младите жители".

Както "Сега" писа, решението е изненадващо на фона на опитите последните години да се пресече роенето на нови вузове и филиали в страната. Ако по отношение на обучението по религия СУ има опит - той има най-висока оценка в това направление и обучава най-много студенти по него, то в областта на музикалното и танцово изкуство СУ не може да се сравнява с останалите, особено с Музикалната академия, която е лидер в това направление у нас.

"След приемането на Националната карта на висшето образование забраната за разкриване на филиали отпадна и картата показа, че наред със Северозападния район недостиг на предлагане на висше образование има именно в Югоизточния район", поясниха от СУ. Оттам отбелязаха, че програмната им акредитация за религия е от 31 март 2022 г. с оценка 9.36 за шест години. За музикално и танцово изкуство СУ е в сроковете за изпълнение на процедурите за акредитация - според графика на НАОА тя започва през юли 2024 г. 

"Бургас и регионът имат традиции и принос в развитието музикалното изкуство - известен факт, а поклонническият туризъм, едно сравнително ново направление в туристическия бизнес, е с голям потенциал като илюстрация на културното и духовно наследство на страната ни", обясниха и от МОН, откъдето потвърдиха, че СУ има необходимия потенциал и може да отговори на потребността от кадри и в двете професионални направления.

 

НОВ ДОМ

Нов комплекс за факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден към Медицинския университет Плевен. За целта през март 2022 г. правителството възложи на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на висшето училище. Обявената от община Плевен продажна цена от 1.9 млн. лв. без ДДС е с 44 хил. лв. по-висока от размера на средствата, предвидени в решението на правителството от март - 1.86 млн. лв. Затова днес МС реши имотът да се закупи на цена 2.28 млн. лв. с включен ДДС в размер на 381 хил. лв. Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет, като разликата от 425 хил. лв. е в рамките на утвърдения бюджет на МУ-Плевен.

 

На фона на опитите в последната година университетската мрежа да се окрупни, или поне да се пресече роенето на нови вузове и филиали в страната, просветното министерство предлага изключително озадачаващ проект, свързан именно с разкриването на нов филиал - на Софийския

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата