Quantcast

Медия без
политическа реклама

450 конкурса за директори на училища спират заради съдебен спор

Съдът спря действието на наредбата на МОН, докато не се произнесе по същество дали тя е законосъобразна

11 Авг. 2022
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобщават от ВАС. 

Наредбата е издадена на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година. Тя е оспорена от директора на СУ „Д-р Петър Берон“ в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс. Следствие на това във ВАС е образувано административно дело № 7094 от 2022 г.

Целта на спирането на действието на наредбата сега е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище, разказват от ВАС.

Спирането на наредбата идва в момент, в който текат конкурси за директори за 450 училища в цялата страна. Те бяха обявени в началото на юли и сроковете за подаване на документи за участие в тях изтекоха наскоро. Очакваше се изборите да са факт до края на август, но това сега не е много сигурно.

За да стигнат до решението за спиране на действие на минисерския акт, върховните магистрати приемат, че ако обявените конкурси за заемане на длъжността „директор“ на институции в системата на предучилищното и училищното образование продължат при действието на оспорения нормативен акт, то това би ограничило възможностите на жалбоподателката за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с поставените в Наредбата изисквания към кандидатите.

Също както учениците, и кандидатите за директори на училища, детски градини и на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование ще държат изпити преди да бъдат назначени.

Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс.

От своя страна, централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник, посочват още от съда.

"Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година", посочват още от съда.

 

 

 

 

Още по темата