Quantcast
450 конкурса за директори на училища спират заради съдебен спор | СЕГА
facebook
twitter

Просвета

450 конкурса за директори на училища спират заради съдебен спор

Съдът спря действието на наредбата на МОН, докато не се произнесе по същество дали тя е законосъобразна
1 898
 МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование, съобщават от ВАС. 

Наредбата е издадена на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година. Тя е оспорена от директора на СУ „Д-р Петър Берон“ в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс. Следствие на това във ВАС е образувано административно дело № 7094 от 2022 г.

Целта на спирането на действието на наредбата сега е да се осигури защита на лицата, подали жалба или протест, какъвто е случаят с директора на пазарджишкото училище, разказват от ВАС.

Спирането на наредбата идва в момент, в който текат конкурси за директори за 450 училища в цялата страна. Те бяха обявени в началото на юли и сроковете за подаване на документи за участие в тях изтекоха наскоро. Очакваше се изборите да са факт до края на август, но това сега не е много сигурно.

За да стигнат до решението за спиране на действие на минисерския акт, върховните магистрати приемат, че ако обявените конкурси за заемане на длъжността „директор“ на институции в системата на предучилищното и училищното образование продължат при действието на оспорения нормативен акт, то това би ограничило възможностите на жалбоподателката за успешно участие в конкурса, предвид евентуално несъответствие с поставените в Наредбата изисквания към кандидатите.

Също както учениците, и кандидатите за директори на училища, детски градини и на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование ще държат изпити преди да бъдат назначени. Те ще трябва да отговорят на тест от 50 въпроса, както и да защитят концепция за стратегическо управлен

Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс.

От своя страна, централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник, посочват още от съда.

"Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година", посочват още от съда.

 

 

 

 

Още

По-лесно е фирма да уволни някого, отколкото учител да накаже ученик

19.01.2023

5040
МОН: Училищата сами ще избират техниката за STEM кабинетите
МВР рязко повишава отнетите контролни точки при пътни нарушения

16.01.2023

3745