Медия без
политическа реклама

4 общини ще получат 80 млн. лв. за нови училища и градини

Те трябва да бъдат изградени до 31 май 2026 г.

02 Март 2023
Илиана Димитрова
80 млн. лв. ще се дадат за нови детски градини и училища в Пловдив, София, Варна и Бургас

Нови сгради на общински училища и детски градини ще бъдат изградени в четирите най-големи общини в страната - София, Пловдив, Варна и Бургас. За изграждането им са предвидени близо 80 млн. лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Процедурата за кандидатстване е открита, като крайният срок за подаване на предложения от общините е 29 май 2023 г., съобщиха от МОН.

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна образователна среда, която да повиши мотивацията и резултатите на учениците. Със средствата ще се окаже подкрепа за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата във въпросните 4 общини, тъй като в тях няма създадени условия за такава организация, ще се помогне и за преодоляване недостига на места в детските градини в столицата за 4-годишните, които на есен задължително следва да бъдат обхванати в предучилищно образование.

66.6 млн. лв. от средствата ще са по Механизма за възстановяване и устойчивост, а 13.3 млн.лв. са ДДС и ще се финансират от държавния ни бюджет. За изграждане на нови училища ще се отделят 53 млн. лв., а за нови детски градини - 26 млн. лв.

Общините ще могат да подадват предложения, включващи изграждането на нови сгради на минимум 2 съществуващи общински училища. София ще може да подаде едно предложение, включващо изграждането на нови сгради на минимум 8 общински детски градини, от които минимум четири сгради следва да с капацитет с 5 и повече групи. Максималният размер на средствата, които ще се предоставят по процедура за строителство, са 6.6 млн.лв. за нова сграда на училище, 2.6 млн.лв. за нова сграда на детска градина с капацитет до 4 групи вкл., за 4 млн. лв. - за нова сграда с капацитет 5 и повече групи.

Новите сгради трябва да бъдат изградени за 34 месеца, но не покъсно от 31 май 2026 г.

 

Сериозна финансова инжекция от ЕС ще получи българското образование през 2023 г. както по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, така и по новата оперативна програма "Образование" (2021-2027).

 

Още по темата