Quantcast

Медия без
политическа реклама

22 университета увеличават таксите за студенти от 5% до 45%

11 вуза запазват цената на обучението си на нивото от м.г.

26 Апр. 2023
Илияна Кирилова
Студентите ще плащат средно 1050 лв. такса за обучение

В 22 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на студенти се увеличава от 50 до 300 лв., т.е. от 5% до 45%, а в 11 - таксите се запазват. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов днес след редовно заседание на МС, на което бяха одобрени новите такси във вузовете за академичната 2023/24 г., които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. По думите му от МОН са се съобразили изцяло с предложенията на вузове за промени в тарифите. Така, средният размер на таксата за обучение в държавни университети догодина ще е 1050 лв., а за кандидатстване - 50 лв.

Както "Сега" писа, в някои висши училища таксите за обучение ще бъдат повишени с над 33% - например за обучението по математика и информатика в ТУ-София, което вече ще струва 1000 лв. на година при 750 лв. годишна такса т.г. Софийският университет, УНСС и УАГС например запазват без промяна таксите. Великотърновският университет повишава таксите за педагогическите специалности - от 660 на 740 лв., както таксите за популярни специалности като психология, право, информационни науки - от 760 на 840 лв. Таксите по тези специалности вдига и Югозападният университет, който предлага годишна такса за обучение по право от 920 лв. при 830 лв. за м.г. Обучението на медицински сестри там скача от 1200 на 1320 лв., а за специалност национална сигурност - от 1000 на 1100 лв. По-скъпо ще е и обучението в Медицинския университет-София, който вдига таксата за новоприети студенти по медицина, фармация и дентална медиция от 1000 на 1200 лв. годишно.

Общото средно увеличение на таксите в държавните вузове е до 20% и засяга предимно студентите, които се обучават в специалностите от областта на педагогическите, хуманитарните, социалните, стопанските, правните и природните науки, както и науките, свързани със здравеопазването, посочват още от МОН. За специалностите от област "Педагогически науки" средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за "Хуманитарни науки" - 750 лв., за "Социални, стопански и правни науки" - 900 лв. Студентите в специалностите от областите "Природни науки", "Математика и информатика" и "Технически науки" ще заплащат средно 870 лв., тези от "Аграрни науки и ветеринарна медицина" - 1000 лв., "Здравеопазване и спорт" - 1100 лв., "Изкуства" - 1450 лв.

Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища е в размер на 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лв. за 2023/2024 г.

 

До над 33% ще стигне повишението на годишните такси за обучение във висше училище у нас тази есен, показва публикуваният от МОН проект на решение за утвърждаването им. Има и специалности, които ще бъдат без увеличение за академичната 2023/2024 г.

 

 

Ключови думи:

университети, такси

Още по темата