Quantcast

Медия без
политическа реклама

Парламентът гласува окончателно създаването на Държавна петролна компания

09 Юли 2020
Илияна Кирилова

Депутатите гласуваха окончателно създаването на Държавна петролна компания с приетите на второ четене изменения и допълнения на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. 

Държавна петролна компания няма да формира печалба, но може да създава търговски дружества. С тях тя ще управлява, поддържа, експлоатира изгражда на складови бази за съхранение на нефтопродукти и бензиностанции, както и ще осъществува търговска дейност с алтернативни горива. 

Именно търговско дружество ще извършва строителството и експлоатацията на веригата от 100 бензиностанции, с които държавата ще се конкурира с останалите участници на пазара на горива в опит да държи ниски цените на бензина. Според разясненията на министъра на икономиката Емил Караниколов, който ще е принципал на Държавната петролна компания, в търговското дружество може да има частно участие. Освен това Караниколов допусна, че за търговската дейност на компанията ще се търсят и заеми.

С поправките в закона двете петролни бази на Държавния резерв ще преминат под управление на новата петролна компания. Те ще бъдат лицензирани като данъчни складове и свободните им обеми ще може да бъдат ползвани от други търговци на горива "при недискриминационни условия". Ако се наложи, Държавната петролна компания ще изгради и нови складове, за да осигури достъп до данъчни складове на доставчиците на горива. Така ще се елиминира монополът на "Лукойл", който в момента държи 80% от лицензираните складове за горива и по сигнали на търговците ограничава достъпа до тях. Така останалите доставчици на горива не може да ползват митническия режим с отложено плащане на акциз. Според вносителите на законопроекта - Министерски съвет, с промените в закона ще се гарантира пряката връзка данъчен склад – краен разпространител на горива, което от своя страна ще гарантира прозрачност и възможно най-ниска цена за потребителя.

Законопроектът бе набързо приет от правителството по време на извънредното положение, наложено заради COVID-пандемията и скоростно внесен в Народното събрание. Не бе проведено обществено обсъждане и оценка на въздействието. 

Предстои Министерски съвет да приеме правилник за устройството и дейността на Държавната петролна компания.

С преходните разпоредби се предлагат изменения на Закона за акцизите и данъчните складове, с които всички лицензирани складодържатели се задължават при наличие на свободен капацитет да приемат за съхранение горива при поискване от търговци. При отказ митническите органи ще извършват проверка. Ако се установи, че складодържателят неоснователно е отказал достъп на клиент до базата си, ще бъде глобяван от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушения санкицята става от 1000 до 5 000 лева. От Българската петролна и газова асоциация поискаха условията за предоставяне на обем в данъчните складове да се опишат в правилник за прилагане на закона, за да няма двуяко тълкуване.

 

 

Още по темата