Медия без
политическа реклама

КЗК наказа "Лукойл" с втора рекордна глоба

Петролната компания е санкционирана със 195 млн. лв. за ограничаване достъпа на другите търговци до данъчните ѝ складове

05 Апр. 2023

КЗК наложи втора глоба на „Лукойл-България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ за злоупотреба с господстващо положение на пазара на горива. Този път тя е в размер на рекордните 195.136 млн. лева и е заради непредоставяне на достъп на вносители и производители на автомобилни горива в собствените данъчни складове на "Лукойл" и за ограничаване на вноса по море чрез блокиране на данъчните складове на пристанищните терминали Росенец и Варна.

Преди месец антимонополната комисия глоби двете компании от групата "Лукойл" у нас с 97 млн. лв. заради ценовата преса, оказвана на останалите търговци на едро на горива.

Комисията за защита на конкуренцията глобява с 67.  млн. лв.  „Лукойл-България“ за злоупотреба с господстващо положение. Решението е взето на 16 февруари, съобщиха от антимонополната комисия.

Предвид социално-икономическата значимост на горивата поради прякото им въздействие върху цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, в рамките на образувано антитръстово производство, е извършен анализ на конкурентната среда на пазарите по веригата на реализация на автомобилните горива, посочват от КЗК.

В хода на производството антимонополната комисия е установила, че групата "Лукойл" притежава най-голямата складова и свързана с нея транспортна инфраструктура, което заедно с високия пазарен дял на пазара на съхранение на автомобилни горива, я прави господстващо предприятие на съответния пазар. Въз основа на направения анализ на поведението на дружествата е установено, че предприятията прилагат цялостна стратегия, състояща се от няколко антиконкурентни практики, които прилагани последователно и съвкупно в период от над 5 години, поставят бариери пред вноса на горива, възпрепятствайки го изцяло или правейки го икономически неефективен.

Преминаването на автомобилни горива, които са по своето естество акцизни стоки през собствени или наети данъчни складове, е задължително изискване за всички участници на пазара, които извършват производство или внос на горива на територията на страната. Това изискване пряко влияе върху възможностите за внос в страната и ограничава навлизането на нови участници на  пазара, тъй като изграждането на собствени складове изисква огромни инвестиции.. В същото време наемането на чужди вместимости е ограничено поради факта, че най-големите капацитети в страната са собственост на господстващото предприятие "Лукойл", което ограничава достъпа до тях.

Двете компании от групата "Лукойл" са ограничавали и достъпа до нефтопродуктопроводите си при транспортиране на горива на други производители и вносители,

Подобни действия ограничават конкуренцията още на първото ниво по веригата на реализация на нефтопродуктите – при първичната продажба на автомобилни горива от производството и внос, което позволява поддържането на лидерската позиция на група Лукойл в страната на следващите нива – търговията на едро и дребно. Създаването на бариери пред вноса на горива в страната е от естество да доведе до пренасочване на търсенето към горива с местен произход, т.е. тези на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Това намалява избора на търговците на едро и съответно се прехвърля надолу по веригата на реализация на автомобилните горива и в крайна сметка върху потребителите, посочва в мотивите си КЗК.

Поведението представлява злоупотреба с господство както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като ограничавайки вноса на територията на страната, може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки, подчертава КЗК. Затова в рамките на производството КЗК е съгласувала решението си с Европейската комисия и изискванията на Договора за функциониране на Европейския съюз. 

През последните десетина години КЗК проведе няколко проучвания и разследвания за противоречащи на свободната конкуренция действия на пазара на горива у нас, включително и на "Лукойл". Никога обаче те не водеха до сериозни констатации за злоупотреби и до сериозни санкции. КЗК се активизира да търси злоупотреба с господстващо положение на този пазар едва в последните две години.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата