Quantcast

Медия без
политическа реклама

КЗК санкционира „Лукойл“ с 67 млн. лв. за злоупотреба

Компанията е прилагала ценова преса на своите конкуренти в търговията на едро с горива, посочва антимонополната комисия

17 Февр. 2023Обновена

Комисията за защита на конкуренцията глобява с 67.771 млн. лв. „Лукойл-България“ за злоупотреба с господстващо положение. Решението е взето на 16 февруари, съобщиха от антимонополната комисия.

КЗК обяви, че "Лукойл България" е прилагала "ценова преса спрямо конкурентите си при търговията на едро с моторни горива в страната", което води до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията и до засягане на интересите на потребителите.

Проучването на пазарното поведение на "Лукойл" у нас започна преди две години по искане на друга петролна компания с верига бензиностанции у нас -  „ОМВ България“, която се оплака от нарушение на конкуренцията на пазарите на горива в страната от „Лукойл България". Впоследствие към ОМВ се присъедини „Инса ойл“, подадени са сигнали и от други участници на пазара на едро.

В резултат от това проучване още през ноември 2021 г. КЗК обяви, че е открила злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“, но едва тези дни антимонополната комисия е излязла с решение за налагане на санкции.

Комисията за защита на конкуренцията откри злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“, след като в началото на тази седмица стана ясно за стартирала проверка.  Тя е по сигнал на друга компания от бранша - "OMV България".

КЗК съобщават, че са събрали огромна по обем информация от „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас”, Агенция „Митници“ и почти всички големи търговци и притежатели на складове за горива. И благодарение на намесата им са предотвратили "целената стратегия на „Лукойл-България“ постепенно да завземе пазара на едро на горива".

"По-конкретно дружеството се опитва да създаде впечатление, че наложената от него през 2021 г. нова ценова политика на търговците ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител. Тъй като подобно поведение е добре познато на антимонополните органи на ЕС, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение се явява „Лукойл-България“, е да елиминира конкурентите си и в дългосрочен план да налага едностранно по-високи цени на потребителите. В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и държателите на данъчни складове са единствените, които биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие, като оказват известен конкурентен натиск, доколкото имат възможност за внос или доставка на горива от алтернативни рафинерии", се казва в съобщението на КЗК.

Какво установява проверката на КЗК?

- „Лукойл-България“ притежава повече от половината от пазара и е лидер при търговията на едро с моторни горива. Част е от групата Лукойл, която притежава уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до реализацията им към крайните потребители.  

- „Лукойл-България“ е прилагала цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията при търговията на едро на горива в страната. Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г., дружеството изцяло е отменило предоставяните от него количествени отстъпки при търговия на едро с моторни горива под режим отложено плащане на акциз, докато търговци, закупуващи горива с платен акциз от бази на „Лукойл-България“ ЕООД, са получавали допълнителна отстъпка.

- Прилагана е едностранно ценова политика на съответните пазари, която води до наличие на т.нар. „ценова преса“. Това нарушение се доказва и от проведените тестове, съгласно европейската икономическа теория и практика. В резултат на ценовата преса, конкурентите на господстващото предприятие, които единствено могат да повлияят върху ценовата политика на „Лукойл-България“, не биха могли да се противопоставят ефективно в ценово отношение, а това води до отлив на клиенти, финансови загуби и напускане на пазара.

- Освен до отстраняване на конкуренцията, такова поведение води и до намаляване на стимулите за навлизане и разрастване на потенциални нови търговци и инвеститори на пазарите на горива, в резултат на което в крайна сметка ще бъдат увредени крайните потребители. Предвид свързаността на пазарите на търговия на едро и на дребно с автомобилни горива, повишаването на цените на горивата на едро, поради отслабен конкурентен натиск, вследствие от поведението на „Лукойл-България“, ще има непосредствен ефект върху цените на предлаганите автомобилни горива от бензиностанциите, което, както е известно има огромна социално – икономическа значимост.

Всъщност през годините КЗК е правила няколко проверки за нарушения на антимонополното законодателство в търговията с горива, но едва през 2021 г. откри, че "Лукойл" е монополист на пазара на едро и злоупотребява с това свое положение. 

Сега КЗК се хвали, че в хода на проверките си „Лукойл-България“ е коригирала поведението си, а това била "най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията".

Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок.

Още по темата