Quantcast

Медия без
политическа реклама

КЗК откри злоупотреба с господстващо положение на ЛУКойл

Петролната компания в нарушение е ограничила достъпа на горива на конкурентите в данъчните си складове

11 Ноем. 2021

Комисията за защита на конкуренцията откри злоупотреба с господстващо положение от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ и „Лукойл България“, след като в началото на тази седмица стана ясно за стартирала проверка. Тя е по сигнал на друга компания от бранша - "OMV България". И двете фирми управляват големи вериги от бензиностанции в страната.

"Предвид социално-икономическата значимост на горивата, поради прякото им въздействие по отношение на цените на стоките и услугите, предлагани на българския пазар, в рамките на образувано антитръстово производство, комисията извърши анализ на конкурентната среда на пазарите по веригата на реализация на автомобилните горива", се посочва в прессъобщение на КЗК.

В хода на производството комисията идентифицирала конкурентни проблеми, свързани с достъпа до данъчни складове. Заради това фокусирала проучването си върху поведението на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД (група Лукойл) във връзка с ограничаване на достъпа до данъчни складове и транспортна инфраструктура, което от своя страна може да ограничи вноса на горива.

Комисията установи, че групата "Лукойл" притежава най-голямата складова и свързана с нея транспортна инфраструктура, която я прави господстващо предприятие на пазара на съхранение на автомобилни горива. Дружествата от групата са извършили злоупотреба с господстващо положение чрез съвкупност от действия, изразяващи се в непредоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и непредоставяне на достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на внесени горива, се посочва в съобщението на антимополната комисия.

Според КЗК разглежданите практики представляват една обща стратегия на групата за създаване на пречки пред вноса на горива в страната и следва да се квалифицират като едно нарушение, тъй като са насочени към един и същ антиконкурентен резултат.         

Тези действия ограничават конкуренцията още на първото ниво по веригата на реализация на нефтопродуктите – при производството и вноса, което позволява поддържането на лидерската позиция на групата ""Лукойл в страната на следващите нива – търговията на едро и дребно. Създаването на бариери пред вноса на горива в страната е от естество да доведе до пренасочване на търсенето към горива с местен произход, т.е. тези на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Това намалява избора на търговците на едро и съответно се прехвърля надолу по веригата на реализация на автомобилните горива и в крайна сметка върху потребителите.

Поведението представлява злоупотреба с господство, както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като ограничавайки вноса на територия на страната, може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки, посочва КЗК. И дава 60 дни срок на "Лукойл" да представи своите възражения.

Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство срещу "ЛУКойл България" за злоупотреба с монополно или господстващо положение. Проверката е по сигнал на друга компания от бранша - "OMV България".

Всъщност проблемът със съхранението на горива в данъчните складове на "Лукойл" у нас е поставян от много години от останалите играчи на пазара, но едва сега КЗК забеляза, че петролната компания е монополист в тази сфера.

През миналата година правителството на Бойко Борисов се опита да затегне контролът върху движението на горива в базите на "Лукойл". Със законови промени "Лукойл България“ бе принудена да отдели и да лицензира като отделни данъчни складове шестте си бази, свързани с нефтопровода. Във всеки един от данъчните складове бе наложено поставянето на измервателни уреди и видеонаблюдение.

Ключови думи:

КЗК, ЛУКойл, злоупотреба

Още по темата