Quantcast
МФ се отказа от емисионния си календар до края на годината заради слаб интерес | СЕГА
facebook
twitter

Икономика

МФ се отказа от емисионния си календар до края на годината заради слаб интерес

556
 Илияна Кирилова

На втори пореден търг Министерството на финансите не успя да пласира цялото планирано количество държавни ценни книжа поради липсата на достатъчно интерес.

На 3 октомври БНБ проведе аукцион за продажба на 10-годишни ДЦК за 200 млн. лв. при очаквана лихва 2.25% годишно. Оферти от банки, пенсионни фондове, застрахователни дружества и други инвеститори обаче са подадени за 156 млн. лв., като МФ е приело оферти само за 100 млн. лв. Постигнатата средна лихва е за 4.01%.

Преди седмица по подобен начин МФ не успя да пласира цялото количество ДЦК от 200 млн. лв., а само за 150 млн., а постигната лихва бе 4.13%.

"Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване", посочват от МФ.

Заради неблагоприятния пазар МФ обяви, че отменя публикувания на 13 септември емисионен календар, според който до края на годината бяха планирани дългови емисии на вътрешния пазар за над 2 млрд. лв. 

МФ ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово финансиране, посочиха от ведомството.

През септември служебният кабинет зае средства от вътрешния пазар общо за 400 млн. лева при лихви над 3 и над 4%, както и 2.25 млрд. евро на външните пазари с лихви над 4%.

За сравнение през пролетта държавата продаваше държавни ценни книжа при между 0,55 и 1,33% годишна доходност.

ХАЗНАТА ВСЕ ОЩЕ С ИЗЛИШЪК

В същото време данните за изпълнението на бюджета към края на септември показват, че той продължава да е на излишък, макар и по-нисък в сравнение с август.  Ако през август превишението на приходите над разходите беше 1.701 млрд. лева, а през септември излишъкът е намалял до 1.055 млрд. лв. Т.е. в рамките на месец септември имаме дефицит от 646 млн. лв. Само за един месец - през септември, са направени разходи за над 6.3 млрд. лв. при малко над 5 млрд. лв. предходните месеци. Припомняме, че бюджетът е планиран с дефицит от 7.6 млрд. лв. след актуализацията му в средата на годината. Единствената причина той да е все още не излишък, са нереализираните разходи за капиталови инвестиции, които тази година са заложени в рекорден размер от 8.2 млрд. лв.

 

Ключови думи:

дълг, ДЦК, финанси

Още

САЩ предприеха извънредни мерки заради дълга си

19.01.2023

3912
Американци изкупили 24% от българските еврооблигации

18.01.2023

1902
МФ изтегли външен дълг от €1.5 млрд. с по-ниска лихва от очакваното

17.01.2023

Обновена

2366