Медия без
политическа реклама

Компенсациите за скъпия ток за фирмите ще продължават до края на март

02 Февр. 2023
Илияна Кирилова

Компенсирането на небитовите потребители и на ЕРП дружествата заради високите цени на електроенергията ще продължи до края на март 2023 г., реши на последното си заседание в сряда служебното правителство.

От програмата за подпомагане ще се възползват около 633 хиляди небитови крайни клиенти на електрическа енергия - фирми, държавни и общински болници, училища, детски градини и др. Всички те ще получат компенсация изцяло за разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) за съответния месец и базовата цена от 200 лв/МВтч. Прагът, над който се поема разхода за ток, бе одобрен от 48-то Народно събрание.

Индикативният бюджет на програмата е близо 330 млн. лв. Тези средства ще бъдат събрани от дружествата-производители на електрически ток, които са задължени да правят всеки месец вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи ще бъдат компенсирани за електроенергията, която закупуват за технологичните си разходи. Максималният размер на компенсацията за тях се изчислява като разлика между средната месечна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената от КЕВР прогнозна пазарна цена от 421.08 лв/МВтч за оператора на електропреносната мрежа и 446.78 лв/МВтч за операторите на електроразпределителните мрежи.

Компенсациите по програмата ще бъдат изплатени до 30 юни 2023 г., съобщава правителствената пресслужба.

Още по темата