Медия без
политическа реклама

България погаси външен дълг за 1.165 млрд. евро

23 Март 2023
Pixabay

Министерството на финансите погаси външен дълг за 1.165 млрд. евро, емитиран под формата на седемгодишни еврооблигации през март 2016 г. на международните капиталови пазари.  В сумата са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1.144 млрд. евро, както и лихва от 21,450 млн. евро.

Освен това МФ са изплатили лихви за над 100 млн. евро по други емисии външен дълг.

От тях 25,5 млн. евро лихви по 12-годишни облигации, емитирани през 2016 г. и 54.325 млн. евро по редовни лихвени купони по 12-годишна и 20-годишна емисия облигации, емитирани на 26 март 2015 г. 

В резултат на извършените дългови операции държавният дълг на България се редуцира с близо 2,3 млрд. лв. - от 39,1 млрд. лв. в края на февруари 2023 г. на 36,8 млрд. лв. в края на март 2023 г., съобщават от финансовото министерство.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?