Quantcast

Медия без
политическа реклама

БДЖ се похвали, че си вдига заплатите

НКЖИ прекрати договора със строителя на жп линията София-Елин Пелин заради неизпълнение

04 Май 2022
Илияна Кирилова

Националният железопътен превозвач БДЖ отчете увеличение на приходите за първото тримесечие на годината и започва поетапно вдигане на заплатите, съобщиха от транспортното министерство.

В „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД увеличението на приходите е с 20%, което е в резултат на увеличения брой пътници, използващи жп транспортa. В „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД ръстът на приходите е с 10%, което се дължи на повече заявки за превоз на товари и предоговoрени тарифи с клиентите на дружеството. Предприети са стъпки за подобряване на предлаганата услуга, свързани с повишаване нивото на комфорт и обслужване от страна на персонала, посочват от транспортното министерство. Паралелно с това, дружествата за пътнически и товарни превози са предприели мерки за оптимизация на разходите, като реалният ефект ще бъде отчетен още в края на този месец.

В резултат на по-добрите финансови резултати ръководството на БДЖ предвижда поетапно повишение на заплатите на експлоатационния персонал. Възнагражденията ще се увеличават съобразно критерии, свързани с личния принос и ангажираност на служителите към работния процес, както и постигнатите резултати, свързани с по-добри условия за превоз на пътници и товари.

Междувременно Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е прекратила договора с изпълнителя на проекта за модернизация на жп линията от София до Елин Пелин, съобщиха от транспортното министерство. Изпълнител бе българо-унгарският консорциум ДЗЗД „КЕЛЕТ АБ“, който сключи договор на стойност 120 млн. лв. без ДДС за проектиране, строителство и доставка на материали за 23-километровия железопътен участък.

Първоначалните срокове за завършване на обекта бяха до края на 2020 г. До момента обаче фирмата-изпълнител е извършвала основно доставки на материали, а реалният физически напредък за строителните дейности е едва 43%, посочват от транспортното министерство.

В кратки срокове НКЖИ ще обяви нова процедура за строител на жп линията с прозрачни условия, които ще дадат възможност за участие на широк кръг български и чуждестранни фирми.

Транспортното министерство и НКЖИ са извършили проверки по всички договори за рехабилитация на железопътни линии в страната. Резултатите от тях показват много ниски нива на физическо изпълнение за по-голямата част от договорите, подписани от 2019 г. до края на 2021 г. По разпореждане на министър Николай Събев НКЖИ ще засили контрола на строителните дейности и качеството на изпълнение на обектите. Компанията няма да одобрява постъпили искания за актуализация на стойностите на вече сключени договори за строителство, в резултат от проведени обществени поръчки. Ако фирма-изпълнител декларира невъзможност да изпълнява договорните си отношения, ще се разглежда и варианта за прекратяването му.

Още по темата