Медия без
политическа реклама

2021 г. се оказа по-спокойна за неправителствените организации

Гражданските формирования отчитат подобрена правна среда и възможности за участие

11 Дек. 2022
Пандемията през 2021 година доведе до спад в броя на доброволците, но даннит през 2022 г. вероятно ще се променят.
Pexels
Пандемията през 2021 година доведе до спад в броя на доброволците, но даннит през 2022 г. вероятно ще се променят.

Политически турбулентната 2021 година, в която бяха проведени три пъти парламентарни избори, се оказа по-спокойна за неправителствените организации у нас. Гражданският сектор отчита намалена враждебност от страна на правителството към тях и липса на законодателни инициативи, граничещи с тормоза. Това е една от причините за подобряване на престижа на неправителствените организации. Расте и размерът на корпоративните дарения. Прегарянето и трудните условия на работа в ковид кризата обаче са довели да спад на служителите в неправителствените организации и на доброволците.

Това показва Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България за 2021 г. Индексът се изготвя ежегодно от Българския център за нестопанско право.

По данни на Агенцията по вписванията за 2021 година общият брой неправителствени организации надвишава 23 000. Много от тях обаче не са активни. Едва 13 736 от тях са подали финансови отчети, което показва и по-вероятния брой на реално работещите организации, се изтъква в индекса. В условията на течаща политическа криза секторът парадоксално е работил в по-спокойна правна среда, защото не е имало целенасочени атаки към него. Като проблеми в правната среда се изтъква големият брой откази в Агенцията по вписвания при регистрирането и пререгистрирането на неправителствени организации заради противоречиво прилагане на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, липсата на напредък по промяната на специалния Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика, липсата на законова възможност да се провеждат онлайн заседание на неправителствените организация и др.

И през 2021 година най-проблемният показател в индекса остава финансовата устойчивост на организациите. Фондация „Америка за България“ е най-големият дарител за НПО. През 2021 г. фондацията е одобрила нови грантове за НПО в размер на 3,78 милиона долара  и е предоставила малко над 8 милиона долара финансиране на НПО. Друг голям дарител е Фонд Активни граждани, финансиран от Европейското икономическо пространство и Норвегия, от който през 2021 г. за стратегически проекти са предоставени прибл. 6 милиона лева (прибл. 3 млн. евро), се изтъква в индекса. Проблемите с финансирането на сектора от публични средства продължават. И през 2021 г . неправителствените организации не получиха възможност да кандидатства за 1 млн. лв. бюджетни средства, защото Съветът за развитие на гражданското общество така и не бе сформиран в рамките на годината. По програмата на Министерство на младежта и спорта за отговорно поведение, при която са разпределени 2,7 млн. лв. вноски от хазартните оператори са установени много проблеми, довели и до проверки.

На този фон корпоративният сектор е започнал да дарява в по-големи обеми. Делът на фирмите, подали декларации за 2020 г., които заявяват, че даряват, са едва 0,63%. Направените от тях корпоративни дарения обаче достигат 58 млн. лв. през 2020 срещу 41,7 млн. лв. за 2019 г. Увеличават се и даренията от частни лица – от 11,2 милиона лв. през 2019 г. на 14,6 милиона лв.

Ковид пандемията е повлияла зле на кадровия потенциал. По данни на официалната статистика през 2020 г. в неправителствени организации са работили 28 672 служители, а доброволците са 72 065 срещу 29 000 служители и 86 000 доброволци през 2019 г. Тези данни през 2022 г. вероятно ще претърпят отново рязка динамика покрай войната в Украйна.

Още по темата