facebook
twitter

Горещи новини

ВАС отмени повишаването на адвокатските хонорари от 2014 г.

1986
Снимка: Архив

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени наредбата от 2014 г. за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет /ВАдС/, обнародвана в Държавен вестник, бр.28 от 28.03.2014 г. С нея бяха повишени значително някои от адвокатските хонорари, особено по граждански и административни дела. 

Основанието за отмяна е нарушение в съдопроизводствените правила при приемането на този подзаконов нормативен акт  - липса на мотиви и доклад към проекта за изменение на Наредба №1/2004г., както и непровеждане на обществено обсъждане.

Тричленният състав е приел, че има нарушения на Закона за нормативните актове, свързани с изискването проектът на нормативен акт да бъде публикуван  на интернет страницата на ВАдС, заедно с мотивите, съответно доклада, преди приемането му, за да се даде възможност на заинтересованите лица да предоставят в 14-дневен срок предложения и становища, както и към  него да има изготвени мотиви, съответно доклад, с определено съдържание.

Административно дело № 3586/2016 г. беше образувано по протест на Върховна административна прокуратура.

Решението на тричленния състав не е окончателно, не е в сила и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

 

Цялото решение можете да прочетете тук: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/bc9c89751a3d05dbc225848200231ab6?OpenDocument

 

Все още няма коментари

Още

Детските градини в София вече не събират абонаментна такса
Детските градини в София вече не събират абонаментна такса
Кордовска е оневинена за влога си в КТБ

28.12.2019

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

8690 18

Влез или се регистрирай за да коментираш

×