Медия без
политическа реклама

Дума на деня

Морал: това звучи гордо и отговорно

28 Юли 2022
Десетте Божи заповеди са морален кодекс на нашата цивилизация.
Pixabay
Десетте Божи заповеди са морален кодекс на нашата цивилизация.

За тоя пусти морал политиците живота си дават, съня си жертват, устата си не жалят. 

Даже да са с дефекти в говора и да се затрудняват с произнасянето на звуковете "р" и "л", пак не си пестят силите и непрекъснато произнасят тая дума - морал! 

Това звучи гордо и отговорно. Вероятно само думата народ може да съперничи на морала по честота на употреба в политическата реч. 

И вместо да се появи страх от амортизация на думата - напротив, даже се намират витии, които да възкликнат с горчивина: политиците ни забравиха думата морал. :( 

Войнишки морал

Забравили - друг път. Кой откъде завърне в политиката, първата му работа е да се хване за морала. 

А сега понеже има наблизо война, журналистите току се изказват за "морала на армията". 

И публиката малко се обърква, ако не се ориентира в европейските езици. 

Казват по телевизията например, че моралът в еди-коя си армия е много висок. Човек може да си помисли, че войниците с висок морал убиват врага вежливо. Проявяват такт в насилието, мародерстват, подчинявайки се на високи етични норми.

Всъщност става дума за неточен превод - английската дума morale не означава морал, а боен дух. 

Бойният дух - това е основна категория във военното дело. Това е готовността да влезеш смело и решително в боя, да проявиш твърдост и хладнокръвие, самоотверженост. 

В рускоезичните медии също вече свободно се употребява в този смисъл думата мораль, макар че в руските речници тя не присъства с такова значение. 

На руски мораль (според речниците) си означава морал или поука (морално назидание в края на историята). 

Но явно и в нашите славянски езици нахлува като чужда войска този европеизъм (морал = боен дух). А речниците, които се движат в ариергарда на езика по някое време просто ще са принудени да узаконят и това значение на думата, щом е придобило гражданственост. 

А на английски думата за морал в нашето разбиране е morality или morals (нрави, нравственост, морал, етика). За поуката в края на историята казват: And the moral of the story is...

Морална и материална подкрепа

Всички обичат да говорят за морал, но когато имаме нужда от материална подкрепа, често се случва да чуем:

О, колко ти съчувствам. Имаш моята пълна морална подкрепа! 

Един вид - стискам палци, подкрепям те с всичките си душевни сили, желая от все сърце твоето благополучие, но за Бога, не искай от мен пари, имоти, материални активи! 

Чели сме в една книжка, че в Испания имали такава стандартна реплика, с която се отпращат просяците: "Perdone usted, por Dios, hermano!" (За Бога, братко, извинявай!) Потърси, значи, помощ на друго място, а от мен получаваш пълна морална подкрепа и Бог да ти даде всичко, от което имаш нужда! 

На молба за помощ някои отговарят с морални наставления, примерно: "Както е казал Сенека, когато даваш милостиня, ти унижаваш и себе си, и просяка". Па може и да не е казал Сенека такова нещо, ама все тая - пари няма да видиш. 


Морал не ща, пари ми дай! 

***

Съответно, когато ти искат военна помощ, най-разумно е да отговориш, че не е морално да наливаш гориво-смазочни материали в огъня на войната. И то си е така. Пацифистът Махатма Ганди по време на Втората световна война голям зор видял в морално отношение, защото част от цената на индийското национално освобождение била Индия да даде своя военен принос в борбата срещу световния фашизъм. 

Цицерон и моралът

Думата морал е с латински корен - moralis. Терминът е въведен от Цицерон, който превел на латински древногръцката дума за етика. 

Цицерон обичал надълго и нашироко да разсъждава за морала - и понеже бил голям оратор, доста ги омотавал понякога моралните норми. 

Има например разни трактати за дружбата - той ценял морала, но много ценял и дружбата. 

И на едно място пише буквално така: 

"Когато от нашата подкрепа зависи било животът, било името на приятеля ни, ние трябва да свърнем от верния път, та ако ще да го подпомогнем в несправедливо дело". Цицерон обаче се застрахова:

"Има граница, докъдето приятелството може да даде прошка!"

Къде е тая граница - Цицерон не казва. Когато има война, границите се променят непрекъснато, а когато разсъждаваме в дзен категории - разбираш къде е била границата, едва когато я преминеш. 

По-късно Еразъм Ротердамски в своите съчинения обичал да се закача с Цицерон и например има един диалог "Цицеронианец" (1528). 

В този диалог Еразъм се подиграва на някой си интелектуалец, който изучил до запетайките целия Цицерон и навсякъде в дома си окачил негови портрети, за да вижда кумира си даже и насън.

Обаче - пише в съчинението на Еразъм - ако всяка нощ година след година цицеронианецът се занимава само с Цицерон, докато той се усъвършенства нравствено, жена му ще роди деца от някой досущ различен и в нищо ненаподобяващ великия оратор. 

Ключови думи:

дума на деня, морал