Медия без
политическа реклама

Все повече частни училища получават пари от държавата

Всяко учебно заведение определя само критериите, по които ще приеме 20% от учениците си безплатно

21 Апр. 2023ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
Илиана Димитрова
Някои училища си избират да приемат без такси само деца с таланти и висок успех

Все повече частни училища и детски градини решават да се включат в системата на държавното финансиране, показват данни на МОН, поискани от "Сега". Няма обобщена информация обаче как те изпълняват условието, според което, за да получават средства от бюджета за учениците си, следва да приемат 20% от тях без такси, в т.ч. деца с изявени дарби или със специални потребности. Всяко училище само избира критериите за определяне на децата, които ще учат безплатно - някои например не дават никакви точки за деца със затруднения, което изкривява отчасти първоначалния замисъл.

През 2018/19 г. включените в системата на държавното финансиране частни образователни институции са били общо 15 - 6 детски градини и 9 училища, става ясно от данни на МОН. От тогава досега с всяка изминала година броят им расте. 

През 2019/2020 г. още 2 детски градини и 5 училища започват да получават държавно финансиране, през 2020/2021 г. - още 4 градини и 12 училища, през 2021/2022 г. - още 1 градина и 6 училища и през последната 2022/2023 г. - още 2 детски градини и 4 училища. Т.е. за последните 4 г. в системата на държавното финансиране се включват общо 9 градини и 27 училища, като през бюджетната 2023 г. броят им става 51 - 36 училища и 15 детски градини, получаващи държавно финансиране за учениците си. Увеличението е над 3 пъти.

В замяна на това те следва да са приели 20% от учениците си без такси. Според училищния закон в обхвата на въпросните 20% следва да се включват и деца с изявени дарби или със специални потребности. "Сега" попита МОН как се изпълнява това условие, както и колко деца със специални потребности и колко с изявени дарби са приети по тази линия, без да заплащат такси. Оттам насочиха единствено към наредбата за финансиране на институциите, според която "условията и редът за приемане на децата и учениците, които се обучават безплатно, в т.ч. деца с изявени дарби или със специални потребности, са определени в правилниците за дейността на институциите, включени в системата на държавното финансиране". Т.е всяко училище определя само какви ученици да приеме без такси.

Проверка на "Сега" показа, че различните училища поставят различни критерии. Освен това информацията за критериите за безплатен прием, които трябва да се оповестяват на сайта на всяко частно училище, получаващо държавно финансиране, на места никак не се намира с просто око.

Първа частна математическа гимназия в София, получаваща държавно финансиране от 2022 г., например в момента обучава без такси 18 деца от пети клас и 8 от осми клас (изискването е броят им да се определя за първия клас на всяка от степените на образование, т.е. за първи, пети и осми клас). С най-голям шанс да бъдат приети безплатно деца там е да имат висок резултат на математическото състезание "Математически предизвикателства". При класиране на 3-то място, получават 6 т. за прием, на 2-ро - 8 т., а на 1-во място - цели 10 т. Също така ПЧМГ дава точки и на ученици с висок резултат от приемните изпити в гимназията, както и на такива, получили максимален брой точки на няколко различни математически състезания. За ученици с изявени дарби в областта на изкуствата и спорта се дава 1 точка, за ученици с един родител или без родители - 4точки, за деца на учители и служители в ПЧМГ - 2 точки, а за друго дете от семейството, което се обучава в гимназията - 2 точки.

Възможност за прием на деца със специални потребности без такса няма например и в частно основно училище "Мария Монтесори" в гр. Добрич, което получава субсидии за учениците си от 2018 г. През 2020/21 то е обучавлао 14 деца безплатно, през 2021/22 - 19, а през 2022/23 - 20 деца. Сред критериите, по които се определят "безплатните" деца, са: най-високи количествени оценки спрямо успеха на всички ученици от цялото училище, брой изяви на ученика, в които пряко представя успешно училището, поведение в класната стая, брой отсъствия, спазване правилата на училището, награди, отличия от областни и национални олимпиади и състезания, вкл. от спортни изяви и изяви в изкуства и творчество, както и социален признак, доказан от бележки за доходите на родителите.

Частно основно училище "Бъдеще" в Пловдив е обявило следните критерии за безплатен прием - деца с таланти в спорта, изкуството, науката (6 т.), деца с проблем или обучителни трудности (2 т.), наличие на друго дете от семейството, завършило училището (2 т.), друго дете от семейството, записано в училището (4 т)., деца без един или двама родители, близанаци и др.

В частно основно училище "Елин Пелин" в Стара Загора, получаващо държавно финансиране от 2020 г., точки за безплатен прием се дават за ученици с таланти - 2 т., ученици със специални потребности - 2 т., друго дете от семейството, обучаващо се в същото училище или в детската ясла към училището - 2 т.  

 

 

КОНТРАСТИ

По-късно от МОН предоставиха по-конкретни данни за настоящата учебна 2022/23 г. Децата в частните детски градини, които не плащат такси, са общо 116. От тях със специални потребности са само 11, а с изявени дарби - 36. В частните училища се обучават общо 694 деца и ученици без такси. От тях със специални потребности са едва 42, близо 5 пъти по-малко от тези с изявени дарби - 195. 

 

Към настоящия момент едно училище и една детска градина, включени в системата надържавно финансиране от бюджетната 2023 г,. не са осъществили прием на деца и ученици без таски: ЧНУ "Френе" - Бургас и ЧДГ "Джани Родари" - София. Условията и редът за приемането им предстоят да бъдат обявени преди началото на 2023/24 г.

 

София срещу провинция

От списъка на частните училища и градини, получаващи държавно финансиране, става ясно, че през 2018 г. в него попадат градини и училища предимно от София, Варна и Пловдив, като има две училища от Добрич, две от Велико Търново и една градина от Търговище. По-късно към тях се присъединяват и институции от Русе, Ловеч, Стара Загора, Панчарево, Пазарджик и дори от малката община Родопи, Пловдивско. От включените към момента 51 градини и училища в държавното финансиране прави впечатление, че около 1/3 от градините и училищата са от София, останалите 2/3 са от страната. Директори коментират, че таксите в столицата са по-високи и затова за столичните школа е по-трудно да освободят от такси 20% от учениците си - тъй като за да коменсират загубата от техните такси, те следва да увеличат таксите за останалите ученици, което не винаги е посилно за родителите. Други коментират, че децата със специални потребности имат нужда от по-сериозно заплащане, затова и някои частни училища избират да не ги включват в безплатния прием.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?