Медия без
политическа реклама

Студентите настояват за удължаване на летния семестър

Тези, които не ползват общежития от 1 април, да получат 50% намаление на наема си, предлагат от НПСС

Илияна Кирилова
Университетите също като училищата преминаха в голяма степен на дистанционно обучение.

В университетите да се провеждат изпити онлайн, да се удължи летният семестър с 30 дни, както и срокът за заплащане на наеми за общежитията. Това са част от 16-те искания на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) във връзка с извънредното положение, изложени в позиция до Министерство на образованието и науката и до висшите училища. 

Студентите настояват да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до 13 май 2020 г., тъй като в някои университети този срок е по-кратък. Сред исканията им са да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020 г., да се удължи срокът на забраната за влизане в студентските общежития на съответните висши училища от външни лица и студенти на други университети, освен служебни лица, свързани с поддръжка и охрана на общежитията, до края на извънредното положение, както и да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до 13 май 2020 г. включително.

Младежите смятат, че трябва да се осъществи работещ механизъм за провеждане на онлайн изпити, в т.ч. - кандидатстудентски изпити, защити на дипломни работи, държавни изпити и пр., както и ръководствата на висшите училища и студентските съвети да стартират разговори за удължаване на летния семестър с 30 календарни дни. "Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да класират студентите за стипендии по ПМС №90 и да осигурят навременни преводи до 5 май 2020 г. Стажовете да бъдат изпълнени по преценка на съответната катедра, като се предостави възможност за провеждане на практико-приложни задачи. В рамките на стажа да бъдат спазени всички противоепидемични мерки и да бъдат предоставени лични предпазни средства на всеки стажант", пише още в позицията на НПСС, откъдето се надяват и на разговори от спешен характер с цел да се определи механизъм за обучение в специалностите и дисциплините, които не могат да преминат в дистанционна форма на обучение поради практическата им насоченост.

Във връзка с плащането на наеми за общежитията от НПСС искат да бъде удължен срокът за плащането им с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредно положение, считано от 13 март т.г. Оттам настояват още студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които не обитават общежитията си от 1 април, да получат 50% намаление на наемите си за април и май, както и да не плащат за консумативи през това време.

Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да получат правото да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия, искат още от представителството на студентите. "Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал от студенти, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател", е друго желание на организацията. Останалите й искания са в университетите, студентските общежития и работните помещения да бъдат предприети действия за постоянна дезинфекция до края на май, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена, ръководствата на вузовете да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с Covid-19, както и да се открият телефони за връзка със студенти, за да се дава отговор на постъпили въпроси, свързани с обучение, изпити и общежития.

Още по темата