Медия без
политическа реклама

Средните заплати във вузовете са от 1400 до 3600 лв.

От МОН още не са направили проверка как са използвани допълнителните 40 млн. лв. за възнаграждения

Най-ниски са заплатите на преподавателите във вузовете по строителство - "Л. Каравелов" и по транспорт - "Т. Каблешков"
Най-ниски са заплатите на преподавателите във вузовете по строителство - "Л. Каравелов" и по транспорт - "Т. Каблешков"

В сериозни граници се движат заплатите на университетските преподаватели, става ясно от форум за проблемите на висшето образование, организиран синдикат "Висше образование и наука" (ВОН) към КНСБ. Гост на форума е бил бившият министър Красимир Вълчев от ГЕРБ. Преди дни подобно събитие е имало с наследника му акад. Николай Денков от ПП, предстоят такива и с Румен Гечев от БСП и Петър Чобанов от ДПС.

На форума от синдиката са изнесени данни за някои заплати в държавните университети, които показват големи разминавания във възнагражденията. Минималната заплата на най-ниската академична длъжност "асистент" е регулирана - тя се определя според правителствено постановление и от 1 юли 2022 г. бе решено да се увеличи от 1300 на 1500 лв. От нея зависят и размерите на останалите възнаграждения - на главни асистенти, доценти и професори, т.е. и те следва да бъдат увеличени със съответния процент, което обаче не е станало навсякъде.

"Едногодишният анализ показва, че към 31 декември 2022 г. най-високата средна брутно работна заплата е в Медицинския университет-София - 3664 лв., която е 2,55 пъти по-висока от най-ниската в бранша - Висшето транспортно училище "Любен Каравелов" ВУ-ЛК - 1434 лв.", посочват от синдиката. Данните им показват още, че в 7 държавни висши училища средната брутна заплата е от 1434 лв. до 1700 лв., което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора, защото е под средната работна заплата за страната от 1750 лв. Това са Лесотехническият университет, УниБИТ, Минногеоложкият университет, Стопанската академия в Свищов, Висшето транспортно училище "Т. Каблешков", Висшето училище по телекомуникации и пощи и Висшето строително училище "Любен Каравелов". Най-фрапиращият пример е за намалените заплати във Висшето транспортно училище "Т. Каблешков" (1524 лв.) и Висшето строително училище "Любен Каравелов", посочват от синдиката.

"Съществен проблем се наблюдава в размера на основните трудови възнаграждения за непреподавателския състав, които са близки до минималната работна заплата за страната. През 2023 г. те са  в размер на 850 лв., а за 2024 г. се очаква да бъдат 1003 лв.", казват още оттам.

През януари т.г. ВОН към КНСБ внесе в министерството на образованието и в Народното събрание искане за проверка как се изпълняват предвидените в бюджет 2022 г. разходи за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища. По-конкретно искаше да се провери как са изразходвани допълнителните 20-те млн. лв., отпуснати с постановление на МС от август м.г. за повишаване на възнагражденията на преподавателите (за въпросния скок на минималната асистентска заплата), както и другите 20 млн. лв. - от юли 2022 г. - за издръжка на обучението на държавните висши училища, които трябваше да се разпределят според качеството. В писмото си синдикатът даде пример с две висши училища - Университета по архитектура, строителство и геодезия и Лесотехническия университет, които на заседания на Академичните съвети са насочили средствата, които следва да се дадат по линия на качеството, за други цели - "издръжка, горива, вода, енергия"". И до днес обаче отговор от служебния просветен министър проф. Сашо Пенов няма. 

БЮДЖЕТ

По повод предстоящия бюджет за 2023 г. от синдикат "Висше образование и наука" апелират средствата за висше образование да бъдат не по-малко от 1% от прогнозния БВП. Сред исканията им са още - допълнителни 178 млн. лв. за първото полугодие на 2023 г. - за поддържане на тенденцията за повишаване на субсидията за издръжка на обучението и социалните дейности (стипендии, храноден, общежития) за студентите, актуализация на постановлението за основните месечни възнаграждения за академичната длъжност асистент (то да се актуализира на два пъти в годината), размерът на основната заплата на асистентите да бъде не по-малко от 2108 лв. в последното тримесечие на 2023 г., средната заплата на академичния състав да достигне нивото от 150% от средната работна заплата за страната и др. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

университети, заплати

Още по темата