Медия без
политическа реклама

Получаваме безпрецедентни 480 млн. лв. за модерни училищни кабинети

До 2026 г. всяко училище трябва да е оборудвало поне по една високотехнологична класна стая, работилница или лаборатория

Всяко училище трябва да има модерна образователна среда.
Архив СЕГА
Всяко училище трябва да има модерна образователна среда.

Мащабни инвестиции за образование са планирани по Плана за възстановяване и развитие - очаква се до 2026 г. България да получи над 480 млн. лв. за изграждане на цялостна образователна СТЕМ среда от ново поколение в българските училища. Планирано е всяко от 2240-те учебни заведения у нас да изгради СТЕМ кабинет или център, които може да са под формата на лаборатории, високотехнологични класни стаи, работилници, научни центрове и др.

СТЕМ са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети (б. а. - от англ. STEM): S - science (наука), T - technology (технология), Е - engineering (инженерство), М - mathematics (математика).

По проекта ще се финансира изграждането на осем вида училищни СТЕМ центрове - кътове тип лаборатории, изследователски лаборатории, центрове за млади изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, центрове за дигитални създатели и центрове по природни науки, изследвания и иновации. Всяко училище ще може да кандидатства и за изграждането на високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

В зависимост от вида им ще се финансират различни дейности и пособия - комплекти за роботика и инженерни науки, 3D-принтери, електронни платки и микрокомпютри, творчески кътове, зоокътове, техническо оборудване, лицензи за достъп до платформи с електронно съдържане по науките, необходими за приложната работа на учениците, видео- и звукозаписни студиа със снимачна техника, симулационна техника, виртуална и добавена реалност, видео и аудио оборудване за лингвистични занимания и др.

Независимо че целта е всяко школо да има СТЕМ център, училищата ще трябва да разработят идеята си в конкретика и да подадат проектно предложение, на което ще бъде дадена обратна връзка с цел подобряване на концепцията. Те ще бъдат оценявани и за готовност за изпълнение на проектите си, а тези, които нямат високо ниво, ще бъдат оставени за по-късен етап през 2023 г. и ще получат нужните насоки.

Училищата ще получават различни суми (общо почти 356 млн. лв. без ДДС) според броя на учениците - най-малките училища с под 50 ученици ще имат право на до 50 000 лв. за изграждане на СТЕМ кабинет, по-големите от 201 до 400 ученици - до 200 000 лв., а най-големите с над 1000 ученици - до 600 000 лв. за по-големи СТЕМ центрове (центровете са обединения на няколко съществуващи пространства с цел практическо и приложно обучение по точните, инженерните науки, информационни технологии).

Учебните заведения, които вече са получили средства по националната програма за изграждане на СТЕМ среда, ще получават по-малки суми: ако имат до 200 ученици - до 50 000 лв. на проект, ако учениците са от 201 до 400 - до 100 000 лв., ако са над 1001 ученици - до 300 000 за проект. За високотехнологична класна стая пък сумите ще са от 10 000 до 80 000 лв., или общо над 78 млн. лв. без ДДС.

В новите зали за роботика, лабораториите, дигиталните работилници и т. н. учениците ще правят експерименти и електронни експедиции, ще търсят и добиват знания с добавена виртуална реалност, ще правят предприемачески проекти със социална, зелена, приложна, културна и творческа насоченост и др. Целта на новите пространства е да поощрят образователните иновации в преподаването в сферата на СТЕМ, креативността и изследванията, да създадат условия за развитие на ключови умения у учениците и в крайна сметка да се повиши интересът им към науките и научните изследвания.

Очакванията са още те да помогнат за въвеждането на нови методи на преподаване и на ново учебно съдържание, както и за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, за което също е предвидено финансиране. Близо 39 000 учители би трябвало да бъдат обучени как да преподават по СТЕМ методиката, а до нови, мотивиращи технологии за учене следва да се докоснат над 500 000 ученици.

По проекта е предвидено и изграждане на Национален СТЕМ център за 15 млн. лв. без ДДС, който ще консултира развитието на СТЕМ среда във всяко българско училище, ще разработва и апробира интегрирано съдържание, методики и инструментариум в подкрепа на СТЕМ обучението както за учители, така и за ученици и студенти. Той ще осигурява лаборатории за подготовка на олимпийските отбори на страната ни, както и създаването на стандарти за качество и повишаване и измерване на резултатите от обучението.

Планирано е и създаването на три регионални СТЕМ центъра за общо 17 млн. лв. без ДДС с функции на научно-изследователски пространства, осигуряващи равен достъп до съвременно обучение и СТЕМ мислене на уязвими групи, както и ученици с различно ниво на интереси в творческите индустрии и приложните науки. В тях ще се правят конгреси, конференции, семинари, както и обучения на педагогически специалисти и ще бъдат изградени върху съществуващи ученически бази - Националния детски комплекс в с. Ястребино, Националния детски екологичен комплекс в Ковачевци и в Хисар.

Срокът за изпълнение на проекта е до 2026 г., а общият му бюджет е 480 млн. лв. без ДДС. Стойността на ДДС в размер на 96 млн. лв. ще бъде финансирана за сметка на националния бюджет.

 

Модернизация на образователната среда

Проектите в областта на образованието, които ще бъдат финансирани по Плана за възстановяване, са общо четири. Освен този за СТЕМ центровете, по проекта за модернизация на образователната среда, по който ще се ремонтират училища, детски градини, общежития, ще се правят кампуси или изцяло нови школа, са планирани още повече средства - внушителните 569 млн. лв., плюс 110 000 лв. национално съфинансиране. За изграждане на младежки центрове са одобрени 63 млн. лв. (заедно със 7000 лв. съфинансиране), а за предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни - 322 млн. лв. (+57 000 лв. съфинансиране).

Още по темата