Медия без
политическа реклама

Новото правителство свива сериозно разходите за образование

От синдикат "Образование" заплашиха с национална стачка като тази през 2007 г.

Илияна Димитрова
Не може да пледираме за качествено образование, като го обричаме на недофинансиране, казват синдикатите

Новото правителство планира сериозно орязване на разходите за образование. За това сигнализираха от синдикат "Образование". Оттам заявиха, че не са снели "най-високата степен на стачна готовност" и са готови да призоват учителите на нова национална стачка, като тази през 2027 г., ако "българското правителство и финансовия министър г-н Асен Василев обрече българското образование на недофинансиране". Днес се очакват повече подробности по темата след среща на финансовия министър Асен Василев с депутати. 

От синдиката припомнят приетата към момента средносрочна бюджетна прогноза (2022-2024 г.), според която разходите за образование следва да са 4.5% от БВП през 2022, 2023 и 2024 г., а през 2025 г. да достигнат до 4.6%. Според вътрешна информация на профсъюза тези цифри ще бъдат сериозни занижени в проекта на нова средносрочна бюджетна прогноза (2023-25 г.) на новия кабинет, който предстои да бъде представен скоро. От предоставените на медиите таблици става ясно, че е предвидено през 2023 г. разходите за образование да намалеят от 4.3% на 4.1%, през 2024 г. да са 4.3%, а през 2025 - отново да спаднат до 4.1% от БВП.

"Записаните стойности в проекта на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025 г. са обезпокояващи, още по-притеснителни са заявките за затягане на разходите при изготвянето на бюджета от настоящото редовно правителство. Настояваме минимум делът на разходите за образование за 2023 г. да запази 4.5%, а в дългосрочен план да достигне 6% от брутния вътрешен продукт на страната", казва председателят на синдиката д-р Юлиян Петров.

Той посочва, че през последните години държавата е припознала за основен приоритет развитието на образованието, изпълнявайки важни ангажименти към образователната система. "Със закона за предучилищното и училищно образование се прие да не се намаляват средствата за образование като дял от БВП. Заплатите на работещите в средно и висше образование получиха системен растеж, като в средно образование достигнаха 125% над средната работна заплата в страната. Започнаха важни процеси, по отношение на политиката за физическата среда, като изграждане на нови или дострояване на образователни институции, физкултурни салони, разширяване на националните програми за образование и др. И днес е много важно тази политика на насърчаване и развитие на образованието да не бъде прекъсвана дори за миг. Много е важно и средствата за образование, да не намаляват своя дял от БВП, както е регламентирано в закона", казва той. По думите му образованието "не е спринт, а маратон" - необходимо е време, а инвестициите в образование са с най-висок процент на възвръщаемост като финансова стратегия на бъдещето на България. 

"Очевидно е, че след като в последните години средствата за образование се увеличават, управленските приоритети се изменят, поради което е заложено делът на разходите за образование като дял от БВП да намалява, което би било пагубно за системата и за образователните институции. Планираното намаление стига до 4,1% през 2025 г.", недоумяват от синдиката и припомнят, че националната ни цел би трябвало да е да стигнем европейските нива на развитие и на разходи за образование. За съжаление, по данни на Евростат, България е на едно от последните места по дял на разходите за образование в ЕС, дори след увеличението последните години. След нас са само Ирландия, Румъния, Италия, Гърция и Словакия, посочва Петров.

 

СТАЧКА

"Европа не може да си позволи недофинансирано образование. Нека се вслушаме в призива на Европейския синдикален комитет по образование и Интернационала по образование, че парите за образование са инвестиция в бъдещето! Не може да пледираме за качествено образование, като го обричаме на недофинансиране и стопиране на започналите важни национални образователни политики. Синдикат "Образование" не е снел най-високата степен на стачна готовност и е готов да призове учителите и служителите на протест, ако българското правителство и финансовия министър г-н Асен Василев обрече българското образование на недофинансиране. Учителите са готови, да протестират, да не завършат учебната година документално, да не започнат новата или да започнат нова национална стачка, като тази през 2007 г.", заплашват оттам.

 

Средната учителска заплата = 125% от средната за страната?

Синдикатите, както и директорите, настояват средната работна заплата в сектор "Образование" да запази ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната. "В момента началната заплата на педагозите е 1486 лв. и въпреки ръста през последните години, е далеч от средната работна заплата, която към март 2023 г. е в размер на 1953 лв. Дори средната заплата за сектор образование – 1862 лв., е под средната в национален мащаб за всички сектори", казват от синдиката и призовават в държавния бюджет за 2023 г. да се заложи 30% ръст на учителските заплати от 1 януари 2023 г. "Ако бъде изпълнено това наше искане, началната заплата на учителите ще стане 1932 лв.", изчисляват от профсъюза.

 

Ще има ли пари за медиатори?

Според тях образователни медиатори следва да започнат да се назначават на постоянни трудови договори. Досега те се назначаваха по национална програма "Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници", чието действие приключва в края на ни 2023 г. "Тези специалисти нямат никаква сигурност за заетостта си, тъй като се ангажират на срочни трудови договори. Обръщаме внимание, че това се прави в нарушение на Кодекса на труда, чл. 68, ал. 4, който казва, че срочен трудов договор може да се сключва повторно максимум веднъж", посочват от синдиката. Те настояват и заплатата на медиаторите, които в момента получават минималната заплата за страната, да стане 85% от учителската, или около 1200 лв. "За 1000 медиатори до края на 2023 г. ще са нужни 9 млн. лв. Тук трябва да се има предвид, че през проект „Успех за теб“ ще могат да се реимбурсират около 50% от заплатите на медиаторите за период от 5 г., което означава, че в годишен план необходимите средства от държавния бюджет ще бъдат пренебрежимо ниски", казва Петров.

 

А за материална база?

От синдиката смятат, че трябва да се предвидят средства за продължаване на политиката на изграждане и надстрояване на детски градини и ясли, както и за изграждане и ремонтиране на физкултурни салони и игрища в училищата. Другото тяхно искане е за компенсиране на общините за отпадналите приходи от такси. "Невижданата от 25 г. инфлация и преминаването към свободен пазар на електроенергия поставят детските градини и ясли в невъзможност да покриват разходите за отглеждане на децата. Намираме за наложително да се актуализират средствата за покриване на пълното освобождаване на родителите от такси, така че да не страдат техните деца. Синдикат "Образование" смята, че за тази цел са необходими 120 млн. лв. Ако тези средства не се осигурят, следва да се върнат таксите за материални разходи в образователните институции детски градини", смятат те.

 

 

Разходи за образование по КФП като дял от БВП, според актуализираните средносрочни бюджетни прогнози:

 

2021

2022

2023

2024

2025

2022-2024 приета

4,5%

4,5%

4,5%

4,6%

 

2023-2025 проект

 

4,4%

4,1%

4,3%

4,1%

 

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?