Медия без
политическа реклама

МОН заменя летните ученически лагери с патриотични турове

Т.г. средства ще има за обучения по безопасно използване на интернет за деца и по киберсигурност - за учители

За националните програми за 2023 г. МОН ще поиска поне същата сума като м.г., т.е. минимум 242 млн. лв.
МОН
За националните програми за 2023 г. МОН ще поиска поне същата сума като м.г., т.е. минимум 242 млн. лв.

Една от двете нови патриотични програми, обявени от МОН преди седмица - "България-образователни маршрути", всъщност ще замени програмата "Отново заедно", въведена след ковид пандемията и финансираща с 22.6 млн.лв. летни лагери за учениците. Това става ясно от съобщение на МОН днес след Отраслов съвет, на който са били представени и одобрени от социалните партньори проекти на новите национални програми в средното образование за 2023 г. Предстои те да бъдат качени и в сайта на министерството. 

Все още не е ясен бюджетът на програмата, по която ученици ще имат възможност да придобиват нови знания чрез посещения на различни забележителности, музеи, паметници, резервати, исторически комплекси, занаятчийски работилници и др. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. (Лагерите по "Отново заедно" бяха по 5 дни и можеха да са както на море, така и на планина). Целта на новата програма са учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището в реална среда. Образователните маршрути могат включват обекти в пет тематични направления - история, география и икономика, биология, биоразнообразиe и екология, изкуства, архитектура и литература и фолклор и занаяти. Освен посещение на обекти и забележителности програмата дава възможност и за провеждане на срещи с изявени личности по време на образователния маршрут. По програмата могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН, посочват от министерството.

Към българските училища в чужбина е насочена другата нова национална програма - "Неразказаните истории на българите“. Тя ще даде възможност на учениците да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава, район или населено място зад граница, посочват от МОН. Участници в дейностите могат да бъдат ученици от българските държавни училища в чужбина, българските неделни училища в чужбина, както и студенти от чуждестранни университети, изучаващи български език, литература и култура.

Служебният министър проф. Сашо Пенов е посочил, че МОН има анализ за това кои национални програми се изпълняват ефективно (без МОН да посочва кои са те), като ще бъдат заявени поне миналогодишните средства за тяхното осъществяване. За 2022 г. общият бюджет на програмите бе 242 млн. лв.

От МОН твърдят, че програмата "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия" се е радвала на "голям интерес от страна на учениците през 2021 г.". От отчета на изразходваните средства по нея обаче - изхарчени са едва половината от планираните 500 хил. лв., не изглежда точно така. Освен това през 2022 г. тази програма не съществуваше. През 2023 г. обаче е предвидено програмата да се изпълнява отново.

Програмата за осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда е преструктурирана, като ще съдържа един модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт". Част от дейностите, изпълнявани по нея до момента, ще бъдат включени в новата програма "България - образователни маршрути".

В програмата "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" се включва нова дейност - обучение на ученици за безопасно използване на интернет, а в програмата за квалификация на педагогическите специалисти се включва нова тема за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти - киберсигурност и безопасен интернет.

По програмата "Заедно за всяко дете" е предложен нов модул - "Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане". Той цели организиране на дейности с ученици в риск, съвместно с техните родители (настойници) в подкрепата на езиковото развитие и по теми, свързани с гражданското, здравното и екологичното образование, поясняват от МОН. Допустими бенефициенти по програмата ще бъдат общините.

В програмата за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е включен нов модул "Училище без агресия за сигурна училищна среда". Целта е да бъде създадена сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, справедливост и др. Бенефициенти са държавни, общински и частни училища от I до XII клас.

 

През тази година се обсъжда предлагането на нови национални програми, насочени към съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и българското национално самосъзнание". Това съобщи служебният просветен министър проф.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата