Медия без
политическа реклама

МОН обяви новостите за Матури 2022 г.

За първи път т.г. вторият държавен зрелостен изпит може да е и по музика, информатика, рисуване и др.

14 Февр. 2022
БГНЕС
Матурата по български т.г. ще е на 18 май, а вторият изпит - на 20 май

За първи път тази година зрелостниците ще могат да се явят по желание на допълнителна трета матура по рядък език, ако са го изучавали като профилиращ предмет в училище. Към чуждите езици като английски, немски и други, по които и досега имаше държавни зрелостни изпити, се добавят японски, китайски, корейски, иврит и др. Това съобщават днес от просветното министерство по повод наближаващият краен срок за подаване на заявления за явяване на изпитите - 18 февруари т.г.

Училищният закон от 2016 г. въведе силно профилирано образование в последните 2 години в училище, като в 11 и 12 клас учениците учат предимно профилиращите предмети, които са избрали (заедно с български, литература, математика, гражданско образование и спорт). Първата задължителна матура за всички зрелостници си остава, както и досега, по български език и литература. Тя ще е върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас.

Вторият задължителен изпит обаче от 2022 г. няма да е по предмет по избор, а по предмет, изучаван като профилиращ в последните две години от средното образование. За първи път т.г. ще има възможност да се държи втори задължителен държавен зрелостен изпит и по предметите информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство - разбира се, при условие, че те са изучавани като профилиращи.

 

По желание

По свое желание учениците могат да положат до 2 допълнителни матури в зависимост от начина, по който са изучавали предметите. Те могат да избират между: български език и литература, чужд език, включително японски, китайски, корейски и т.н., математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия. Така ученик, който е изучавал български език и литература като профилиращ и положи успешно допълнителен изпит по този предмет, ще има две оценки от матура по български и литература в дипломата си - от изпита от общообразователна подотовка и от този по профилираща.

Когато 12-класниците искат да се явят на матура по чужд език, те трябва да посочат и нивото на съответния език по Общата европейска езикова рамка, което зависи от начина му на изучаване. Повече информация за нивата според начина на изучаване на чуждия език има тук

 

Професионални

Всички ученици от професионални паралелки също задължително полагат матура по български език и литература върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас. Вторият задължителен изпит за тях е държавният им изпит за придобиване на квалификация по професия. Тези ученици също имат право по свое желание да положат до два допълнителни изпита върху учебния материал от общообразователната подготовка в средната степен. Те могат да избират от следните учебни предмети: чужд език (английски, френски, немски, италиански, испански или руски), математика, информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика и философия. Нивата за матурата по желание по чужд език за учениците от професионалните гимназии са посочени тук.

 

Дати

Задължителната матура по български език и литература е насрочена за 18 май 2022 г. от 8.30 часа. На 20 май от 8.30 часа е вторият задължителен държавен зрелостен изпит и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията). Датата и началният час за всеки от предметите за допълнителна матура ще се определят след обобщаване на подадените заявления.

Както всяка година, до зрелостни изпити ще се допускат и желаещи, които в предишни учебни години не са успели да получат диплома. Ще имат право да се явят на матура също хората с диплома за средно образование от чужбина, ако желаят да положат матура по учебен предмет, който не е включен в дипломата им.

 

 

 

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?