Quantcast

Медия без
политическа реклама

МОН купува до 230 000 компютъра за ученици и учители

Първоначално ще бъдат поръчани малко над 21 000 преносими устройства

28 Яну. 2021ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА

Просветното министерство е обявило обществена поръчка за 162 млн. лв., с които в следващите 3 години смята да закупи до 230 000 компютърни устройства за нуждите на ученици и учители във връзка с електронното обучение. Това става ясно от регистъра на обществените поръчки. Първоначално ще бъдат поръчани около 21 000 преносими устройства, като дали впоследствие ще се достигне максимално заложената бройка ще зависи от нуждите на училищата.

"Обявената процедура е за следващите три години, в които поетапно ще се осигуряват за училищата преносими компютри и таблети. С обявяване на поръчката МОН не възлага доставката на всички посочени количества – това са максималните количества, които могат да бъдат заявени през тригодишния период на изпълнение на договорите", подчертаха от министерството. 

Поръчката е с предмет "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване" и е по 6 обособени позиции. По първата позиция - за преносими компютри за ученици с операционна система Windows - МОН смята да закупи първоначално 8000 устройства. Максималната цена на 1 компютър трябва да е до 700 лв., като той следва да е с поне 4 GB памет, с вградена камера, ударо- и водустойчива клавиатура, тежащ максимум 1.5 кг и др. Прогнозната сума за максимум 90 000 устройства, които могат да бъдат поръчани, е 63 млн. лв.

Също 8000 бройки е планирано да се поръчат и по втората позиция - за преносими компютри отново за ученици, но работещи с операционна система Chrome (също по 700 лв. за бройка, но по 1.6 кг), като при тях максималното количество, което може да се заяви до края на 3-годишния срок е 60 000 бройки за общо 42 млн. лв. Фирмата, която спечели, ще трябва да достави първите количества в срок до 75 дни. Ако не успее, МОН има право да наложи неустойка.

За учителите също са планирани два вида преносими компютри - първоначално ще се закупят 1500 устройства с Windows и още толкова с Chrome. Цената им не бива да надвишава 835 лв., като общо от двата вида компютри могат да се поръчат до 50 000 бройки за общо 41.7 млн. лв. Срокът за доставката на първоначалните бройки е 60 дни.

МОН смята да поръча закупуването на още 1500 таблета за ученици, всеки от които да е с максимална цена до 175 лв. и до 470 лв. (в зависимост от типа и техническите му характеристи, описани подробно в поръчката). Впоследствие броят им може да се увеличи до 30 000 бройки за общо 12.6 млн. лв. Общо 3 млн. лв. пък са планирани за евентуалното закупуване на 2500 броя универсални шкафове за зареждане на таблети/преносими компютри (всеки от които не бива да е за повече от 1200 лв.), като първоначално от тях ще бъдат поръчани 600 броя.

 

МОТИВИ

От МОН посочват, че традиционно сключват рамкови споразумения за доставка на компютърна техника в училищата, като в момента ведомството е страна по сключено такова споразумение. То обаче е от 2019 г. и е насочено към реализиране на традиционната за МОН политика на модернизиране на кабинетите и е с по-висока единична стойност на компютър.

Тъй като започналото заради пандемията електронно обучението налага осигуряването на голям брой преносими компютри, които обаче не е нужно да бъдат с високи технически параметри, тази потребност не може да бъде задоволена с действащото сега рамково споразумение, понеже разходът би бил неоправдано висок, обясняват оттам. Затова и пристъпват към въпросната голяма поръчка, давайки следните данни - 10% от учениците у нас не разполагат с подходящи устройства за пълноценно обучение в е-среда, а 50% от учителите нямат служебен компютър, от който да работят.

 

СЛАБОСТ

От министерството засягат в мотивите си и одобрените в края на 2020 г. с постановление на МС 14 млн. лв., които се дадоха на училищата у нас за закупване на преносими компютри. Те са планирани за 12 000 компютъра за ученици и 4000 за учители, като някои ИТ експерти изразиха съмнения в ефективността на кампанията. Тогава от ведомството обясняваха, че нарочно парите се отпускат конкретно на всяко школо, за да може всяко от тях да реагира бързо според нуждите си, докато обявяването на централна обществена поръчка ще изисква доста повече време.

"Макар училищата да получиха възможността бързо да възложат доставки за преносими компютри, осигурените по този начин 16 000 преносими устройства не могат да обезпечат потребностите при пълно преминаване към е-обучение", посочват от ведомството на Красимир Вълчев.

Оттам също така признават - в противоречие с предишните си твърдения, че изпълнението на въпросното постановление е показало и "слабите страни при децентрализирането на един толкова мащабен процес" - някои училища са възложили доставките със закъснение, при договорен твърде продължителен срок за изпълнение, поради което техниката още не е получена. Това според МОН налага извода, че "за въпрос от национално значение, какъвто е осигуряването на достъпа до образование в извънредна ситуация, ведомството трябва да организира доставката на техника франко всяко училище", при това при възможно в най-кратки срокове и съобразявайки се с използващите се в момента операционни системи в училищата, за да се гарантират равните възможности на учениците за пълноценно обучени и да се минимизира рискът от неусвояване на учебния материал. Намеренията на МОН като цяло са към всяко школо да се създаде технологичен фонд, чрез който да се осигури необходимата техника при дистанционно обучение. 

 

ФИНАНСИ

Финансирането на обществената поръчка, по която може да се кандидатства до 22 февруари, ще бъде осигурено от държавния бюджет и европейски структурни и инвестиционни фондове. Към момента са осигурени единствено средства от Европейския съюз по линия на инструмента за подкрепата за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката - REACT-EU в размер на 71 280 000, с които ще бъдат закупени между 80 и 82 хиляди устройства, но със заложените максимални количества процедурата остава отворена за допълнителни възлагания в бъдеще при наличие на средства за тази цел. Вчера МС одобри решението за промяна на Оперативната програма, която е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд. Дали МОН ще поръча посочените максимални количества от 235 000 бройки компютри ще зависи от интереса и възникналите потребности на училищата, както и от осигурените средства по други програми.

 

 

Още по темата