Медия без
политическа реклама

Кабинетът склони да увеличи и заплатите в университетите

Учителските възнаграждения ще са 119%, а не 125% от средната заплата за страната, твърди бившият просветен министър Красимир Вълчев

МС планира 39 млн. лв. за скок на заплатите на академичния състав през 2024 г.
Авторът
МС планира 39 млн. лв. за скок на заплатите на академичния състав през 2024 г.

Кабинетът склони да отпусне средства за увеличение на заплатите на университетските преподаватели през 2024 г., както това ще стане и за учителските заплати. Това става ясно от одобрения в петък от МС проект на държавен бюджет за догодина, в който за целта са предвидени 39 млн. лв. повече спрямо първия вариант, представен от финансовия министър Асен Василев.

Първоначално за висше образование за 2024 г. бяха планирани допълнително 198.9 млн. лв. повече спрямо т.г. 38.4 млн. лв. от тях бяха за гарантиране през 2024 г. на увеличените възнаграждения на академичния състав, договорени през 2023 г. (минималната заплата за асистент се увеличи от 1 август т.г. на 1810 лв. - бел. ред.). 6 млн. лв. бяха за осигуряване на актуализирания размер на стипендиите на студентите от 1 юли 2023 г., 4.5 млн. лв. - за увеличение на средствата за храноден и леглоден за студентските столове и общежития, 50 млн. лв. - за саниране и ремонт на студентски общежития (за 2024-2026 г. са планирани общо 100 млн. лв.) и внушителните 100 млн. лв. - за изграждането на изчислителен капацитет от Института за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийски университет (INSAIT).

Изглежда все пак от МС са осъзнали, че липсват средства за ново увеличение на заплатите на академичния състав - през 2024 г. В проекта, одобрен преди дни, са записани 39 млн. лв. "допълнително финансиране за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища". За ръст на заплатите в Българската академия на науките са планирани 8 млн. лв., а за Селскостопанската академия - 3 млн. лв., или общо 50 млн. лв. Въпросните 50 млн. лв. се вземат от общата сума в размер на 375 млн. лв., която трябваше да отиде за увеличение на заплатите на част от чиновниците, става ясно от проекта на държавния бюджет.

Разчетите на синдикатите обаче показват доста по-големи нужди. Според тях новите 39 млн. лв. няма да стигнат доникъде за увеличение на заплатите на академичния състав, а вместо това трябват 46 млн. лв., т.е. още 7 млн. лв. (За ръст на възнагражденията на университетските преподаватели пък от МОН пък поискаха 43 млн. лв.). "28.5 млн. лв. са нужни за компенсация за още 7 месеца от 2023 г. за увеличението на минимални работни заплати на служителите с висше образование в университетите. Липсват и парите за ново увеличение на минималната работна заплата за служителите с висше образование, които за 5-те месеца на 2023 бяха 20.5 млн. лв., а за 2024 г. са необходими 49 млн. лв. Както и още 50 млн. лв., които университетите получават според комплексната оценка за качеството - системата на висшето образование е единствената, в която финансирането е обвързано с качествена оценка и тази политика следва да продължи", посочи Лили Вълчева, председател на синдикат Висше образование и наука към КНСБ. По думите й за БАН са нужни допълнуително 20 млн. лв., а за НИМХ - 4.1 млн. лв.

Бившият просветен министър Красимир Вълчев вече коментира, че делът на средствата за висше образование като процент от БВП ще падне за трета поредна година - от 0,76% през 2021 г. на 0,6% за 2024 г. "Трети проектобюджет на Асен Василев и Николай Денков, трето поредно намаление. Проектобюджет 2024 не предвижда нищо допълнително за висше образование. Няма да продължи нито една от политиките, които се провеждаха предходните години", посочва още той. По думите му не са планирани допълнителни средства за увеличаване на финансирането в зависимост от оценка за качество и реализация, нито за намаляване на разликата във финансирането между различните професионални направления.

 

Средно образование

Около 1 млрд. лв. повече са предвидени за средно и висше образование за 2024 г. спрямо м.г., става ясно от проекто-бюджета. Ако през т.г. общо образованието е получило 7.5 млрд. лв., то за догодина е планирано тази сума да достигне до 8.5 млрд. лв. Макар сумата да изглежда огромна, като процент от БВП нарастването е едва от 4.1 на 4.2% - огромна част от средствата са за заплати на преподаватели, а не за нови политики и др. Според средносрочната прогноза на МЗ през 2025 г. и 2026 г. процентът от БВП за системата следва да се увеличи до 4.3 на сто. Т.е. делът на средствата за образование няма дори да достигне нивото от 2022 г., когато то бе 4.4% от БВП.

Около 800 хил. лв. от допълнителните средства за образование са за сферата на средното образование. Най-голяма сума - 289.9 млн. лв. - е предвидена за увеличение на учителските заплати, за да достигнат ниво от поне 125% от средната работна заплата за страната. За гарантиране на увеличените от 1 октомври т.г. стандарти в образованието са заложени 72.2 млн. лв., за увеличение на разходите за храна и издръжка на децата и учениците в образователните институции - 93.3 млн. лв., а за нови учебници и учебни комплекти от 1 до 7 клас, за познавателни книжки за децата в детските градини и за безплатни учебници до 12 клас от учебната 2024/25 г. - 88 млн. лв.

80 млн. лв. са планирани за обезщетения на пенсионирани учители, 86.8 млн. лв. - за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища (в т.ч. 40 млн. лв. по одобрена нова програма, като за периода 2024-2026 г. общо средствата са 240 млн. лв.), 50 млн. лв. - за изграждане и ремонт на спортни площадки в училищата (общо 240 млн. лв. за 2024-2026 г.), 10 млн. лв. - за компенсиране на разходите за деца, които не са приети в детски градини и 25.3 млн. лв. - за националната програма за увеличаване на извънкласните дейности и допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура.

Заради очаквано нарастване на броя на безплатните превози на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище се предвижда увеличение на тези средства спрямо 2023 г. на 69.3 млн. лв. годишно за периода 2024-2026 г.

 

ЗАДАЧА ЗА ПЕТОКЛАСНИЦИ

"Ако съотношението на А към Б е 5 към 4 и Б нарасне с 13%, с колко трябва да нарасне А, за да се запази съотношението между А и Б на 5 към 4? Според Асен Василев Б трябва да нарасне с 8%. Според редови петокласник - с 13%. Това е математиката на Асен Василев за учителските заплати", коментира във фейсбук още Вълчев. По думите му средните учителски заплати няма да бъдат на ниво 125% от общата средна заплата за страната (т.е. 5 към 4), тъй като Василев предлага увеличение с 8% при очаквано увеличение на общата средна заплата за страната с 13%. Вместо това, те ще бъдат реално 119.5% от средната за страната. 

"Цяла година Асен Василев политически и предизборно се заиграваше с учителите и говореше, че ще ги избави от дупките в чорапогащниците. Сега, когато заплатите им зависят от него, е решил да спести 180 млн. лева от учителите. Разбира се, следващите седмици той ще обяснява, че взема за база някое предходно тримесечие, но целта е ясна - да даде по-малко. Догодина, ако пак е финансов министър, ще вземе още по-ранно тримесечие за база и така ще продължава да твърди, че поддържа съотношението от 125% без да дава средства. Шарлатански номера", заключава той.

 

 

 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата