Quantcast

Медия без
политическа реклама

Българските младежи са сред най-неквалифицираните в ОИСР

От МОН видяха успехи в слабите резултати от PISA

Илияна Кирилова
Младежите ни са неквалифицирани, но уменията им се подобряват, отчитат от ОИСР

Българските младежи са сред най-неквалифицираните в Организацията за икономическо сътрудничество и развитите - по показателя "колко квалифицирани са младежите" сме в последните 20% от 14 държави със сходни социални и икономически характеристики или в непосредствена географска близост. Това показва проучване на ОИСР, базирано на данни от програмата за международно оценяване на учениците РISA. На дъното заедно с нас са още Румъния и Словакия.

Изследването обхваща 17 въпроса, свързани с уменията, като по 12 от тях сме в последните 20% от 14-те държави. От всички 14 страни България е единствената, която се представя толкова зле по толкова много показатели. При останалите държави се забелязват по 4-5 слаби места, като само Румъния е в последните 20% по 11 показателя.

Освен по умения, страната ни е на дъното още по развитие на уменията на младежите по приобщаващ начин (заедно с Румъния), по брой младежи, завършващи висше образование (заедно с Чехия, Германия, Унгария и Румъния), по степен на приобщаване на висшето ни образоване (заедно с Естония, Германия, Полша, Словакия и Швеция ), по дигитални умения на възрастните (заедно с Полша и Румъния), по участие на служители в професионално образование (заедно с Унгария, Латвия и Румъния) и др. След последните държави сме и по активиране на уменията на пазара на труда - заедно с Румъния, по съответствие на уменията с потребностите на пазара на труда, по използването им за подкрепата на активно, ангажирано гражданство, по възприемане от страна на фирмите на високоефективни практики на работа и т.н. Уменията на хората не се използват адекватно според потребностите на пазара на труда още и в Португалия, като начело на класацията по този показател e Чехия.

По три показателя сме в последните 20-40% от 14-те държави - по качество на висшето образование, по степен на приобщаване на трудовия ни пазар и по това доколко уменията на служителите са достатъчни за заеманото от тях работно място.

Вместо да даде пълната картина, МОН предпочете да акцентира само върху единствените два показателя, по които сме в първите 20% от въпросните страни. "Младежите в България подобряват уменията си и по този показател страната ни е в първите 20% от 14 държави в ЕС", съобщиха оттам. По ниво на подобряване на уменията младежите ни не отстъпват на техните връстници в Естония, Полша, Португалия и Румъния. По качеството на приобщаващото образование на възрастни хора пък сме сред първите места заедно с Германия и Унгария - нещо твърде съмнително на фона на проблемите на възрастните хора у нас.

Изследването на ОИСР е част от проект на организацията за създаване на Стратегия за уменията в България. За целта нейни експерти ще се срещнат с наши представители за консултации, широки дискусии, анализи и проучвания - ще се направи оценка на ситуацията, ще се представят предизвикателствата пред страната ни и ще се дадат препоръки и мерки за развитието на уменията в България.

 

ЗАЩО СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ УМЕНИЯТА

Уменията се оценяват от ОИСР от основно значение за способността на държавите и отделните индивиди да преуспяват. Те са набор от придобити чрез учене знания, качества и способности, които позволяват на хората да изпълняват задачите си. Уменията на отделните индивиди са от решаващо значение за подпомагане на икономическото възстановяване на страните след пандемията от COVID-19 и за изграждане на устойчивост при бъдещи кризи, пише още в проекто-доклада на ОИСР. Мега тенденции като глобализацията и дигитализацията продължават да прекрояват работната среда, като все повече се търсят по-високи нива на нерутинни, когнитивни умения, както и на набор от нови умения. Пандемията от COVID-19 ускорява дигитализацията и увеличава неравенствата по отношение на уменията, като потвърждава значението на инвестициите в развитието на приобщаващи умения, смятат от организацията.

 

Още по темата