Медия без
политическа реклама

Бивш министър остава доктор въпреки 95% преписан труд

Аргументът е, че заповедта за проверка на Даниела Везиева е разпоредена не от министър, а от неговия заместник

Даниела Везиева
БГНЕС архив
Даниела Везиева

Бившият зам.-министър на икономиката във втория кабинет Борисов и бивш министър на икономиката в служебния кабинет на Стефан Янев Даниела Везиева е спечелила делото в Административния съд в Русе, с което оспорваше отнетата ѝ докторска степен заради установено от МОН плагиатство, съобщи "Офнюз". Според съда тя следва да запази титлата си, въпреки че е преписвала, става ясно от съдебното решение, с което разполага и "Сега". То може да се обжалва от началника на Националния военен университет (където е защитена титлата ѝ) в 14-дневен срок, който е започнал да тече от момента на съобщаване на решението.

Припомняме, че служебният министър на икономиката Даниела Везиева бе уличена в плагиатство в "големи размери" в дисертационния ѝ труд за придобиване на степен "доктор" през юни 2022 г. Проверката на Комисията по академична етика в МОН започна още през декември м.г. по сигнал на проф. Стойко Стойков, в който се твърдеше, че 171 страници от общо 180-те в дисертацията ѝ на тема "Разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България" са преписани от други автори и източници, което прави 95% плагиатство. Въпросната дисертация е в професионално направление "национална сигурност" и е защитена в Национален военен университет "Васил Левски". Арбитрите в Комисията стигнаха до същите заключения, обобщавайки, че в труда ѝ е налице "плагиатство в особено големи размери... което... шокира с мащаба и обхвата си".

В резултат на това ѝ беше отнета научната степен от НВУ - по искане на просветното министерство, а дипломата ѝ обявена за невалидна от вуза. В отговор, в началото на т.г. Везиева обжалва, като делото се гледаше в Административния съд в Русе.

На 17 май е излязло решението му, което не оспорва плагиатството, но заключава, че тя следва да запази титлата с "технически" аргументи - че решението за извършването на проверка за плагиатство не е разпоредено от министъра на образованието - в случая акад. Николай Денков, а от неговия заместник проф. Генка Петрова.

Просветният министър по принцип може да делегира правомощия на своите заместници и в случая той е направил това в своя заповед. Според съда обаче министърът може да делегира правомощия само ако те са му конкретно позволени от закон (закона за развитие на академичния състав - бел.ред.), а конкретното делегиране - зам.-министърът да назначава проверки за плагиатство, не е изрично упоменато във въпросния закон. Според него проверките по допустимост и по същество на сигнали за плагиатство се извършват само със заповед на министъра.

"Всички изброени правомощия (да издава заповед за проверка на сигнал за плагиатство - бел.ред.) са предоставени по закон единствено на министъра на образованието и науката, без да му е дадена от закона възможност да ги делегира на друг орган, вкл. и на зам.-министър. При това положение заповедите в процесното административно производство за възлагане извършването на проверка по допустимостта на сигнала от проф. С. и назначаването на комисия, която да се произнесе по допустимостта, както възлагането на проверката по същество, вкл. и за удължаване на срока за произнасяне на КАЕ, издадени от зам.-министъра на образованието, са постановени при липса на компетентност, поради което и не биха могли да породят правно действие", пише съдът. Според него процедурата по издаването на заповедта за проверка е опорочена, тъй като е издадена от "некомпетентен орган", т.е. следователно последвалите действия от нея, вкл. отнемането на докторската степен, са незаконосъобразни.

В съдебното решение също така се обръща внимание и на арбитрите в Комисията по академична етика, които трябва да отговарят на 4 условия - да имат научни степени или да са хабилитирани в същата специалност или направление; да не са участвали в съответната процедура в друго качество; да нямат конфликт на интереси с лицето, посочено в сигнала и с лицето, подало сигнала. съдът приема, че е изпълнено само първото от четирите изисквания за избраните арбитри. "По отношение на останалите три изисквания....по делото липсват каквито и да е данни да са изпълнени. Точно обратното, проф. Н.С. изрично в даденото до Комисията по академична етика становище като арбитър по случая твърди: „…преди известно време призовах на сайта си www.nslatinski.org г-жа Д.В. да се откаже публично от образователната и научна степен „доктор“, с което да избегне много по- сериозни обществени, научни, етични и морални проблеми“. Посоченото изявление сочи на наличие на конфликт на интереси, което очевидно компрометира безпристрастността на този арбитър, а от там и обективността на решението на Комисията по академична етика", пише в решението.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата