Медия без
политическа реклама

Време за преписване: МОН не може да проверява сигналите за плагиатство

Опитите да се намерят арбитри в Комисията по академична етика се оказват безуспешни

Борбата с плагиатство е зациклила.
Pixabay
Борбата с плагиатство е зациклила.

МОН не може да намери арбитри, които да оценяват сигналите за плагиатство. Това става ясно от отговори на министерството по закона за достъп до информация на въпроси на "Сега" относно няколко забавени вече над 2 години сигнали.

В края на 2021 г. проф. д.н. инж. Стойко Стойков подава сигнали за плагиатство срещу 4-ма души - Марин Георгиев, Даниела Везиева (бивш министър на икономиката), Преслава Димитрова и Екатерина Арабска, които са докторанти на уличения три пъти в плагиатство Венелин Терзиев. Сигналите са приети за допустими и започва разглеждане от Комисията по академична етика към МОН. Въпросната Комисия се произнесе през 2022 г. само за Везиева, за която бе установено плагиатство, но за останалите трима решение няма и до днес. За тези 2 г. Екатерина Арабска успява да стане ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, а Марин Георгиев израства до доцент във Военна академия "Г. Ст. Раковски".

От МОН обясняват, че и от страна на Комисията по академична етика, и от МОН, многократно са отправяни покани за арбитри към хабилитирани лица, вписани в Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове. Всеки сигнал по принцип се разглежда от трима арбитри, които трябва да отговарят на ред условия - да имат научни степени или да са хабилитирани в съответната специалност или професионално направление, да не са участвали в същата процедура в друго качество, да нямат конфликт на интереси с лицето, посочено в сигнала за плагиатство и т.н.

По сигнала за Екатерина Арабска Комисията е определила арбитри, двама от които са представили становища (според информация на "Сега" те установяват плагиатство), но третият и до ден днешен не е представил такова, посочват от МОН. За останалите две проверки  - на Георгиев и Димитрова - търсенето на арбитри се оказва "безуспешно".

"В закона за развитие на академичния състав не е определен конкретен срок за изготвяне на експертно становище, нито са предвидени санкции за лицата, които са определени за арбитри, но не представят становище на комисията. Опитите за намиране на арбитри, които да определени от Комисията по академична етика, продължават и до днес", добавят от МОН И допълват, че министърът на образованието вече не може да се самосезира, защото е упражнил правото си на контрол, като е възложил на Комисията да извърши необходимите проверки по същество. А членовете на Комисията могат да се произнесат със заключителен доклад едва след като получат становища на поне трима независими арбитри, когато се касае за сигнали, свързани с плагиатство.

Относно академичното развитие на въпросните лица, от МОН отговарят, че в закона за развитие на академичния състав и закона за висше образование не са предвидени ограничения за участие в конкурсни процедури на лица, срещу които са образувани проверки, "но научните журита, определени в конкурсите, са длъжни да установят дали дадено лице е допустимо за участие в конкурса и да извършат проверка на подадените документи, включително наличие на плагиатство в представените за оценяване научни трудове в конкурса". Министърът има право да назначи временно изпълняващ длъжността ректор, ако по отношение на ректора бъде установено плагиатство, но не и преди приключване на проверките, поясняват от ведомството.

 

Изгубената битка с плагиатството 

Относно приключилата процедура на Даниела Везиева от МОН припомнят, че в дисертационния й труд, представен в процедурата за присъждане на степен доктор в Националния военен университет "Васил Левски", е установено плагиатство в големи размери. В следствие на това от университета издават заповед за отнемане на научната степен. Заповедта е обжалвана от Везиева пред Административен съд-Русе и с решение на съда тя е отменена. От страна на МОН е подадено искане до Върховния административен съд за отмяна на влязлото в сила решение на Административен съд-Русе, което не е било обжалвано от страна на Националния военен университет. С искането се цели министърът на образованието да бъде конституиран като трето лице, за което решението има сила и е неблагоприятно, макар и да не е бил страна по делото. 

"ВАС е постановил определение, с което искането на министъра е прието за недопустимо. Към настоящия момент определението не е влязло в сила и не е налице окончателно произнасяне на съда по спорните въпроси", посочват от МОН. И поясняват, че докато това не стане, МОН няма основание да назначава нови проверки по визираните сигнали. 

"ВАС вече е излязъл с окончателно решение по спорните въпроси, което е влязло в сила, но от МОН не са обжалвали пред 5-членен състав решението му", коментира проф. Стойков. По думите му има още доста какво да се желае относно дейността на правната дирекция на МОН, която не осъществява достатъчен контрол и не защитава докрай позициите на министерството по отношение на доказаните от него случаи на плагиатство. "МОН просто отказва да изпълнява закона. След като търсенето на арбитри от МОН е неуспешно, това означава ли, че ни трябва ново министерство? Кога МОН ще назначи нови проверки по въпросните случаи, както е длъжно да направи?", пита проф. Стойков. 

Той се възмущава и от липсата на контрол от МОН по отношение на установеното плагиатство при Венелин Терзиев. Комисията по академична етика установи плагиатство в труда му за придобиване на степен "доктор" в направление икономика, защитена във Варненския свободен университет, втори път - в труда му за "доктор на науките" по икономика в Стопанската академия в Свищов и трети път - в дисертационния му труд за придобиване на научната степен "доктор на науките" в областта на националната сигурност, защитен през 2014 г. в Националния военен университет "Васил Левски". "Докато НВУ отне въпросната степен, както разпореди МОН, то Свищовският и Варненският свободен университет още не са направили това, въпреки изричните разпоредби на МОН. Къде в случая е Инспекторатът на МОН?", пита проф. Стойков, ядосвайки се, че доказани плагиати по закона за развитие на академичния състав по административен път успяват да си запазят дипломите.

 

Ключови думи:

плагиатство, арбитри

Още по темата