Quantcast
5-те дни за екскурзии стават неотменима част от учебната година | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

5-те дни за екскурзии стават неотменима част от учебната година

Атестацията на учителите да е електронна, предлагат от МОН
2 177
 Илияна Кирилова
Екскурзиите и зелените училища за всички ученици могат да бъдат и по-продължителни, но допълнителните дни трябва да са по време на ваканции, официални празници или уикенди

Училищата могат да организират ученически лагери и екскурзии за не повече от 5 учебни дни за паралелка. Правилото ще важи за всички класове. Това предвиждат промени в наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование, предложени от екипа на служебния просветен министър проф. Николай Денков. Екскурзиите и зелените училища за всички ученици могат да бъдат и по-продължителни, но допълнителните дни трябва да са по време на ваканции, официални празници, съботи или недели.

И досега за ученически пътувания можеха да се използват не повече от пет учебни дни, в рамките на учебното време. Разпоредбата обаче важеше за учениците от 4-ти до 12-ти клас. За по-малките от 1-ви до 3-ти клас въпросните 5 дни се вземаха една седмица след приключването на учебните занятия по учебен план, както стана тази година - в рамките на удължената със седмица учебна година. Освен това въпросните 5 дни включваха и творчески дейности, като посещения на културни институции и др. Занапред МОН предлага 5 дни за творчески дейности за учениците от 1-ви до 3-ти клас, които според ведомството ще дадат възможност за междупредметни връзки в рамките на учебните часове, а не само в извънучилищните дейности, както и други 5 дни за екскурзии, които задължително ще са част от 32-те учебни седмици в началото образование.

 

Атестация

Атестацията на учителите, освен че бе отложена с години, следва да стане и електронна. Това предвижда промяна в Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Досега всеки учител трябваше да доказва с документи практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения и да представя материали за постижения и от участие в професионални форуми. Това предполага огромен обем от копия на документи на хартиен носител, казват от МОН. Затова предлагат преподавателите да включват в професионалното си портфолио единствено опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, които се съхраняват в училище, без да прилагат копия. Те ще могат също да посочват с линкове свои материали, които съществуват в електронен формат. По този начин ще доказват и участие в професионални форуми.

Както "Сега" писа, атестацията, която трябваше да започне за първи път през 2020/21 г., се отложи заради пандемията. С промени във въпросната наредба през ноември 2020 г. бе решено, че първото атестиране на педагозите в детските градини и училищата следва да се извършва до 1 г. след провеждане на първото инспектиране на институцията. Както е ясно обаче, темповете, с които Националният инспекторат по образованието проверява школата, не са никак обнадеждаващи - за 3 г. са проверени едва 333 от общо 4151 институции.

 

100 вместо 50

Максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване в края на 4-ти, 7-ми и 10-ти клас става 100, както е при държавните зрелостни изпити. Това пък предвиждат промени в Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Досега скалите за оценка бяха различни, което затрудняваше родители и ученици (за 7-и и за 10-и клас например максималният брой точки бе 50 т.). Освен това в документа вече изрично е записано, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище. За в бъдеще за кандидатстването в осми клас няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от НВО, от олимпиади или състезания - тези документи ще се вкарват служебно в е-платформата с цел облекчване на родителите на бъдещите осмокласници. Улеснени ще бъдат и директорите - те получават право да променят утвърденото разписание на часовете, но без да нарушават общия им брой за съответната седмица.

 

Половин час повече

Промени в Наредба 4 за учебния план пък предвиждат увеличаване с половин час на седмичните часове за учениците от 5-ти до 7-ми клас. Досега учениците в 5-ти и 6-ти клас имаха по 30 часа на седмица задължителни и избираеми часове. Занапред петокласниците ще имат 30 часа и половина, а шестокласниците - 31 учебни часа. За седмокласниците пък тези часове се увеличават от 31 на 31 и половина.

 

 

Още

Спрените ученически лагери остават за 2022 г.

16.09.2021

204
Три партии провалиха гледането на промените в закона за НСО

13.09.2021

4418
Издирването на над 20 000 ученици продължава по нови правила