Медия без
политическа реклама

Учителските атестации се отлагат за 2025 г.

Вече няма да е нужно едно училище да е инспектирано, за да се направи в него атестация на учителите

Системата отново се отдалечава от дългоочакваните механизми, целящи да повишат качеството на предлаганото обучение.
Илияна Кирилова
Системата отново се отдалечава от дългоочакваните механизми, целящи да повишат качеството на предлаганото обучение.

Атестацията на учителите, която бе замислена да се прави на всеки 4 г. с цел отсяване на по-добрите преподаватели, се отлага за пореден път - този път за 2025 г. Това предвиждат промени в наредбата за статута и професионалното развитие на учителите и директорите, предложени от МОН.

От министерството на образованието анонсираха предложенията като такива, които ще решат един от най-големите проблеми за заетите в сектора - блокираното кариерно развитие на над 70 000 педагогически специалисти. В момента, за да израсте в кариерата учител или възпитател, трябва да отговаря на няколко изисквания - като стаж, професионална квалификационна степен и др., но и да е преминал атестиране в съответната образователна институция. Същото изискване има и за кариерното развитие на директорите, зам.-директорите, психолозите и други педагогически специалисти. Атестиране обаче могат да провеждат само училища и детски градини, които са преминали инспектиране от Националния инспекторат по образование.

Проблемът обаче е, че Инспекторатът не може да провери всички училища и детски градини за кратък период от време. От сайта на НИО става ясно, че за 2022/23 г. например са инспектирани едва 121 училища (120 от София). За периода 2019-2021 г. са проверени малко над 300 образователни институции, което на фона на над 2300-те школа у нас изглежда символична бройка (Между 15 септември 2021 г. и 1 декември 2023 г. пък е инспектирана само една детска градина). Така, за около 3 г. са атестирани едва около 15% от педагогическите специалисти, поясняват от МОН. И обясняват, че по тази причина всички останали учители и директори са в неравнопоставено положение, тъй като "единствената причина за липса на кариерно развитие за тях е формалното изискване в действащата нормативна уредба по отношение на атестирането".

Затова МОН предлага промяна, която ще премахне зависимостта между атестирането и инспекциите на Националния инспекторат по образование. Т.е. атестиране ще може да се прави и без в училището да е минала инспекция. От ведомството посочват, че измененията ще позволят кариерното развитие на педагогическите специалисти още от тази учебна година, както и че ще решат проблема с невъзможността за увеличаване на заплащането на учителите в редица училища поради непроведена атестация през последните години. "Това е и мярка за задържане на специалистите в системата, която е особено важна за младите учители, които в момента на практика не могат да растат в кариерата", мотивират се от МОН.

От съобщението излиза, че атестациите ще бъдат отблокирани още тази година. Друга промяна в наредбата обаче предвижда "първото атестиране на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детските градини и училищата, в които не е проведено такова до влизане в сила на тази наредба, да се извърши през учебната 2025/2026 г." Това на практика означава отлагане на атестацията с 1 година. Защо е нужно такова, след като причина за блокираното кариерно израстване на учителите е била липсата на атестации, остава загадка. От МОН обясняват, че отлагането е, за да могат учителите да натрупат нужните кредити от обучения (които да представят пред атестационната комисия), на каквито през пандемията не са могли да ходят. Пандемията обаче мина отдавна и присъствените занятия, уроци, курсове и квалификации си текат без проблеми. Освен това фактът, че едно училище не е минало инспекция, съответно не е можело да проведе атестации, не значи, че учители там не са преминавали през обучения, които следва да са едва 48 часа на всеки 4 г., т.е. мотивът изглежда несъстоятелен. 

Заради това отлагане, се отлагат за 1 януари 2026 г. и други текстове, според които, за да израстнат кариерно учителите, трябва да имат добра оценка от атестацията. Това означава, че през следващите две години учителите ще могат да израстват до главни и старши учители или да получават първа и втора степен по по-леки правила, без атестация. Не е ясно защо, след като атестацията се отблокира - след като се премахва обвързаността й с инспекциите - тя не остане като условие за кариерно израстване още отсега, или от следващата 2024/25 г. По принцип атестациите трябва да се правят октомври, т.е. първата възможност е още следващата учебна година, т.е. октомври 2024.

Отлагането изглежда странно и на фона на мотивите към промените, в които се подчертава значимостта на атестациите - за установяване на постигнатите от учителите резултати, за повишаване на качеството на образованието, мотивирането на педагогическите специалисти чрез повишаване на квалификацията им, за установяване на потребността им от методическа и организационна подкрепа и др. "Ще се реализира в пълен обем атестирането на педагогическите специалисти и по този начин ще се изпълнят разпоредбите на училищния закон. Процесът на атестиране ще се превърне във важен фактор за осигуряване на управление на качеството в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и стимул за професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти", пишат от МОН и в същото време добавят, че атестациите започват след 1 г. и използването на оценките от тях при кариерно израстване се отлага за 1 януари 2026 г. Как това ще ускори атестирането на учителите, остава неясно. 

 

ПРОВАЛ

Атестацията на учителите бе регламентирана с новия училищен закон още през 2016 г. Реалното й изпълнение бе отложено за след 4 г. - през 2020/21 г., когато се очакваше, че дотогава преподавателите ще имат време да натрупат квалификационни кредити, които също станаха задължителни за тях с новия закон - в рамките на 4 г. те следва да са преминали през минимум 48 часа обучения. Тогава обаче се появи нова спънка - ковид пандемията, която попречи на учителите да ходят на присъствени обучение. Заради нея през 2020 г. бяха приети промени, които отложиха атестациите с 1 г. за педагогическите специалисти от центровете за подкрепа за личностно развитие и за приобщаващото образование. За останалите учители и директори бе разпоредено, че тяхната атестацията следва да се извърши "до 1 г. след провеждане на инспектирането на институцията". Имайки предвид темповете на проверки на НИО още тогава беше ясно, че атестациите за някои училища ще се отдалечат извънредно много във времето. 

Отделно от това, в някои училища, дори инспектирани, през 2022 г. атестацията на учители бе временно замразена, заради намерението на тогавашния просветен министър акад. Николай Денков да направи цялостни промени в тази област, обвързвайки я с новата очаквана методика за оценка на добавената стойност в училищата. В крайна сметка, резултатите са налице - едва 11 000 атестирани учители от 2020 г., когато процесите на атестиране бяха обвързани с инспектирането, до сега. 

 

Атестацията на учителите попадна в параграф 22. В някои училища оценката на педагозите тече, както изискват съответните подзаконови разпоредби. В други обаче този процес е стопиран заради намерението на просветния министър да направи цялостни промени.
Дългоочакваната атестация на учителите в България, която би трябвало да отсее добрите преподаватели и евентуално да доведе до ръст в заплатите им, се отлага отново - този път заради ситуацията с коронавируса.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата