Quantcast
4 пъти повече ученици учат в специалности с недостиг на кадри | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

4 пъти повече ученици учат в специалности с недостиг на кадри

Локомотиви и вагони става защитена специалност през 2022/23 г.
4 688
 Илияна Кирилова
Професията монтьор на жп техника става защитена

Две нови специалности се добавят в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/23 г., предлагат от МОН. 

Едната е специалност "Локомотиви и вагони", професия "монтьор на железопътна техника" от професионално направление "моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства". Втората е специалността "Производство на месо, месни продукти и риба", професия "оператор в хранително-вкусовата промишленост" от областта на хранителните технологии.

Други 3 специалности пък излизат от Списъка на защитените специалности, с което общият им брой става 50. Причината е, че те вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, защото се изучават в повече от четири училища на територията на страната. Това са специалностите "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия" (професия десенатор на текстил", "Полевъдство" (професия растениевъд) и "Пчеларство и бубарство" (професия техникживотновъд).

Актуализираният Списък със специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022 - 2023 година, пък включва 78 специалности. Промяната тук е, че към миналогодишния списък се добавя една специалности - "Възобновяеми енергийни източници", професия техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Различното при въпросните специалности е, че при тях е разрешеното сформиране на паралелки и с по-малко от минимално допустимия брой ученици, понякога дори и под 10 ученици.

От 2018 г. насам се забелязва устойчива тенденция на засилване на интереса за обучение по специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. "Така например през първата година на влизане в сила на Постановлението (за въпросния списък - бел. ред.) - учебната 2018/19, общият брой на учещите, приети в специалности с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, е 2157, а през учебната 2021/22 г. - 8483", посочват от МОН.

 

 

Още

Местенето на бежанците от хотелите може да се окаже фиаско

05.05.2022

10286
България остава без анестезиолози и педиатри

22.03.2022

Обновена

Екип на Сега

2080
Прокуратурата влезе в БДЖ заради ремонт на вагони

22.12.2021

Обновена

1081