Quantcast

Медия без
политическа реклама

39 000 деца са напуснали училище заради емиграция

Други 14 000 са вън от системата поради семейни причини или нежелание да учат

Снимка: Архив
Издирването на отпаднали ученици е успешно, когато в него се включат и социални работници, и полиция

Над 39 000 деца и ученици, или колкото 2/3 от випуска на първокласниците т.г., са напуснали образователната ни система, тъй като са заминали със семействата си в чужбина. Общо отпадналите от училище и детска градина пък са 53 000 души. Това показват данни на просветното министерство към края на ноември 2022 г., изнесени от служебния министър проф. Сашо Пенов в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Деница Сачева.

Проф. Пенов посочва, че от началото на функциониране на Механизма за връщане и задържане на децата в училище до ноември 2022 г. екипите за обхват са върнали в училище или градина или са записали за първи път общо 83 458 ученици. Не всички от тях обаче са задържани и до днес.

По-детайлно данните за последната учебна година изглеждат по следния начин. Върнатите и задържани деца и ученици в системата до началото на втория срок на учебната 2021/22 г. са 11 544, от които 4599 са новобхванатите (от 6 до 16 г.), 6945 - върнатите след отпадане. През настоящата учебна година са записани и задържани 10 180 деца и ученици, които през втория срок на 2021/22 не са били в образователната система. От тях 5-годишните са 5036, 6-годишните - 1752, а учениците в задължителна училищна възраст - 3392. Необхванатите деца и ученици, които никога преди не са били записвани на детска градина или училище, а са записани благодарение на екипите за обхват, са 7270. 

"Към ноември 2022 г. отпадналите деца и ученици в задължителна училищна възраст са 53 464, вкл. 1312 деца на 5 г., които през 2021/22 г. са посещавали детска градина, но не са записани в подготвителна група през настоящата учебна година. За 39 653 от отпадналите деца и ученици екипите са получили сведения, че семействата са заминали в чужбина и поради тази причина те са отпаднали от образователната система", посочва министър Пенов. По думите му за същия референтен период - септември-ноември 2021 г. - броят на отпадналите е по-висок - 57 287 души, броят на незаписаните в подготвителна група 5-годишни е 1389, а на отпадналите поради заминаване в чужбина - 42 273. 

От отговора не става ясно по какви причини са отпаднали от системата останалите 14 000 деца и ученици. Вероятно те попадат в графите "по семейни причини" и заради "нежелание за учение", включващи ранни бракове, бедност и др., каквито поддържаше Националният статистически институт до преди година. До тогава той събираше данни директно от училищата, но от година насам институтът получава образователните данни от просветното министерство, което поддържа специален регистър, обясниха от НСИ. Не е ясно каква е причината МОН да не е подало конкретни данни за отпадналите ученици на НСИ т.г., които са изключително важни за ЕК, откъдето следят този показател внимателно и с оглед на него дават препоръки за подобряване на мерките на национално ниво. Сред бройката отпаднали едва ли са включени и хилядите деца със специални потребности - по оценки на УНИЦЕФ около 10 000, - които остават неприобщени в образователната система.

 

АПЕЛ

За да оптимизират работата си, през 2021 г. екипите по обхват стартираха обходите си през септември 2021 г. вместо от края на октомври. Заедно с въведения месечен мониторинг от МОН това е дало възможност да се проследи работата им и да се стимулира активността им за навременно предприемане на мерки за тези деца и ученици, които не са обхванати в системата, и да се актуализира информацията за тези със статус "чужбина", посочва министър Пенов. "В информационната система за реализация на Механизма активността на екипите е значително висока, но с оглед повишаване на ефективността на работата е необходимо да се извършва предварително проучване на актуалния постоянен и настоящ адрес на родителя и местонахождението на всяко дете или ученик, който трябва да бъде посетен. В тази връзка през септември 2022 г. е изпратено писмо до МВР с молба за стриктно и активно включване на определените полицейски служители в дейностите на екипите по обхват", казва той, от което се подразбира, че не навсякъде учителите са срещали разбиране и съдействие от органите на реда.

 

НАПРЕДЪК

От МОН посочват още, че за реализирането на дейностите по Механизма са търсили съдействието и на кметовете за предоставяне на информация за децата, които следва да са записани в първи клас за учебната 2022/23 г. В резултат на получената информация са планирани и организирани през летните месеци (извън планираните графици) посещения в домовете "с цел недопускане на обстоятелства, при които деца, подлежащи на задължително образование, има риск да не постъпят в групите за предучилищно образование или в първи клас". Тези действия са дали положителен резултат и коефициентът на записване на 5-годишните деца вече е с 1.96 пъти по-висок спрямо септември-ноември 2021 г., казват от ведомството.

Оттам обясняват и, че отчитайки като най-рисков прехода между 7 и 8 клас, усилията на екипите за обхват са били насочени и към учениците от 7 клас, които не са се явили на национално външно оценяване през 2021/22 г. или по различни причини не са получили служебни бележки за допускане до изпитите. В резултат на това коефициентът на обхванатите в 8 клас ученици пък е по-висок с 0.54 в сравнение с началото на миналата учебна година.

Този напредък според образователни НПО-та обаче е символичен. От Образование "2030" коментираха през м.г., че Механизмът на практика не води до почти никакви видими резултати за системата - след като през 2014 г. преждевременно напусналите образованието младежи са били 12.9%, а през 2020 г. този дял е 12.8 на сто, т.е. почти не сме помръднали. "Всяка година над 10 000 ученици отпадат от училище и Механизмът не може да предотврати това", коментираха оттам в свой доклад, добавяйки, че Механизмът така и не е успял да адресира комплексните причини за отпадането от училище сред които липсата на мотивация за учене и принадлежност към училищния живот. Оттам призоваха за конкретни мерки (социални, здравни и финансови) спрямо различните причини за отпадане, вкл. допълнителни дейности по адаптиране на учениците в класните стаи и превенция на повторното им отпадане.

Данните на ЕК показват, че през последното десетилетие процентът на лицата, напускащи преждевременно системата на образованието, остава стабилен. През 2021 г. той намалява до 12.2% в сравнение с 12.8% през 2020 г., но все още е над средната стойност за ЕС от 9.7%. 

 

Още по темата:

ма 17-18-годишни младежи са записани за първи път в българската образователна система. Преди това те са били в чужбина, а сега са записани в 8, 9 или 11 клас.
Започналата преди години мегаакция на държавата по издирване на отпаднали ученици и връщането им в училище продължава и тази година, но по нови правила.
Преждевременното напускане на училище изглежда далечен проблем в София и големите градове, но наред с качеството на образование то е едно от най-сериозните предизвикателства пред системата. През 2017 г.
Пандемията и последвалото онлайн обучение забавят решаването на един от най-големите проблеми в средното образование - твърде големият дял на отпадащи от училище деца.

 

 

 

Ключови думи:

отпаднали ученици