Медия без
политическа реклама

Най-накрая имаме по-малко отпаднали от образование младежи

За първи път делът им от 9.3% е по-нисък от средното ниво за ЕС (9.5 на сто)

За първи делът на ранно отпадащите от образование младежи у нас намалява под средното ниво за ЕС.
Илияна Кирилова
За първи делът на ранно отпадащите от образование младежи у нас намалява под средното ниво за ЕС.

За първи път от много години насам делът на младите хора у нас между 18 и 24 г., напуснали преждевременно образователната система, намалява. През 2023 г. този процент е 9.3%, което е намаление с 1% в сравнение с 2022 г., когато този дял бе 10.3%. Тези добри новини поднасят последните данни на Евростат.

Големият дял ранно отпадащи от образованието е един от основните проблеми в родното образование, наред с качеството му и огромната ножица между силни и слаби ученици. Затова и този показател се следи внимателно от ЕС, който си е поставил цел до 2030 г. делът на преждевременно напускащите училище средно за държавите-членки да бъде 9%.

У нас този дял започва да расте от 2017 г. (12.7%) до 2019 г. (13.9%), след което започна плавен спад. През 2020 г. имахме 12.8% преждевременно напускащи образованието младежи, през 2021 г. - 12.2%, а през 2022 г. - 10.3%. Намалението през 2023 г. до 9.3% за първи път дори е под средната стойност за ЕС, която към момента е 9.5%.

Експерти изтъкват ролята на Механизма за обхват и задържане на учениците в образователната система, създаден през 2018 г. Макар в последно време той да позабуксува, благодарение на него много ученици бяха записани отново в образователната система. Евростат измерва отпадналите спрямо възрастовата група 18-24 годишни, т.е. отразява усилията на системата с около 5 години закъснение.

 

ЕС

През 2023 г. делът на преждевременно напусналите образование млади хора на възраст 18-24 години средно за ЕС е бил 9.5%. Делът постоянно намалява през последните 10 години (от 11.8% през 2013 г.), доближавайки се до целта от под 9% до 2030 г. Повече млади мъже са напуснали преждевременно образованието и обучението в сравнение с жените - 11.3% от мъжете срещу 7.7% от жените.

В сравнение с 2013 г. 15 страни от ЕС отчитат по-малък дял на преждевременно напусналите през 2023 г. Португалия отчита най-голям спад (-10.9%), следвана от Испания (-9.9%) и Малта (-7.1%). Германия регистрира най-голямо увеличение (+3 на сто), следвана от Дания (+2.2 на сто) и Словения (+1.5 на сто).

16 държави от ЕС са изпълнили общата цел на ЕС от 9% преждевременно напуснали образованието. Най-нисък е този дял в Хърватия (2%), Полша и Гърция (по 3.7%) и Ирландия (4%). На другия край са Румъния - с 16.6% ранно отпаднали от обучение младежи, Испания - 13.7%, Германия - 12.8% и Унгария - 11.6%. С по-нисък процент ранно отпаднали от образованието от България са общо 17 държави от ЕС.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата