Медия без
политическа реклама

МОН успя да върне 18-годишни младежи в 8 и 9 клас

За 2 месеца са записани да учат 8700 ученици, които са се били отказали или никога преди не са ходили на градина или училище

Илияна Кирилова
Най-малко обхванати в системата деца има в Шумен, Кърджали, Сливен, Хасково и Ямбол.

32-ма 17-18-годишни младежи са записани за първи път в българската образователна система. Преди това те са били в чужбина, а сега са записани в 8, 9 или 11 клас. Това са част от резултатите от дейността на Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, действащ от 2017 г. 

С помощта на Механизма екипи от различни ведомства издирват и включват обратно в образователната система деца, които никога не са били на градина или училище, или пък са ги напуснали преждевременно. Тази година данните показват, че повече деца и ученици са почнали да учат през първите 3 месеца от началото на тази учебна година. От септември до ноември т.г. са записани да учат общо 8700 деца и младежи, които са се били отказали или никога преди не са ходили на градина или училище. За същия период на 2020 г. в системата са включени 5343 деца и ученици - или с 3357 по-малко. (За цялата 2020/21 г. броят им е 9630).

В началото на септември т.г. екипите за обхват си поставиха за цел да обходят 20 500 деца. Направените посещения са дори повече - 26 835 на брой. Останалите около 18 000 ученици или не са били открити на адресите, тъй като са в чужбна (преобладаващия брой), или екпите не са успели да получат съгласие от родителите им да ги пуснат в училище.

Над 2700 ученици са върнати в училище през тази есен, след като са излезли от там в предишен период. 215 от тях са на възраст 17-18 години, когато образованието вече не е задължително. За първи път са записани на училище почти 6000 деца и младежи. 32 от тях на 17 или 18 години.

На въпроси на "Сега" за въпросните младежи, които вече са на прага на зрелостта, от МОН посочиха, че според училищния закон всеки има право на образование, независимо на каква възраст ще постъпи за първи път в образователната система. "В случаите, когато лице, постъпващо за първи път в училище, е по-голямо от възрастта на учениците от съответния випуск, формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностното развитие в училището. Той изготвя оценка на потребностите от обучение на ученика/лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката", обясняват от ведомството.

Деца, които са на възраст до 3 години по-големи от възрастта на учениците от съответния клас, се записват в дневна форма на обучение. Младежи, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас, се записват в индивидуална форма на обучение. Лица, навършили 16 години, се записват в самостоятелна форма на обучение или се насочват към училище с вечерна форма на обучение. Младежи на 17 и 18-годишна възраст могат да бъдат обучавани и в индивидуална форма, когато са със специални образователни потребности.

По данните от Информационната система за реализация на Механизма (ИСРМ) 32-мата младежи на възраст 17-18 години са новообхванати, т.е. досега не са ходили на училище в България. В повечето случаи се касае за лица, които са били в чужбина и са открити от екипите за обхват при актуализиране на статуса им. Един от тях е на записан ученик в 9 клас в Професионална гимназия по кожени изделия и текстил "Д-р Иван Богоров" в Пловдив, в самостоятелна форма, който с три години е по-голям от възрастта на набора. Друг случай е на записан ученик в 8 клас в Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии, пак в Пловдив, който се е завърнал от Германия и е с три години по-голям от другите ученици. Екипите за обхват за върнали в клас и ученик, записан в 11 клас в Професионалната гимназия по битова техника в Пловдив, завърнал се от Италия.

Друг случай е записването в 1 клас за учебната 2021/ 2022 г. в Средно училище "Свети свети Кирил и Методий", гр. Криводол на две момичета с увреждане -  ДЦП. Те многократно са посещавани от екипа за обхват по Механизма, но училището в Криводол няма ресурси и подходящи педагогически специалисти, с които да осигури обучение на ученичките. През лятото на работна среща на представители от отдел "Закрила на детето" на община Криводол и Центъра за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" във Враца са предприети мерки за обучение на ученичките в индивидуална форма, като се обучават от специалисти в Центъра.

 

ДАННИ

През септември-ноември 2021 г. намалява броят на отпадналите от системата на образованието деца и ученици, въпреки че техният дял все още се запазва висок, отчитат от МОН. Към 15 септември т.г. броят им е 57 287. За същия период на миналата година отпадналите ученици са 61 928. Напредъкът обаче е символичен - като процент ранно отпадналите от училище деца са все над 12%.

Най-малко обхванати в системата деца има в Шумен, Кърджали, Сливен, Хасково и Ямбол. Повече деца и ученици са влезли в детските градини и училищата през тази година в областите Варна, Бургас, Видин, Добрич и Кюстендил.

За първи път през тази учебна година специалистите започнаха с обиколките по домовете на учениците с месец по-рано. Те стартираха на 16 септември, за да могат децата да бъдат максимално дълго време в училище. Още в началото на учебната година бяха сформирани 1335 екипа, които търсят децата вкъщи. В тях са включени 19 915 преподаватели, социални работници, полицаи, представители на общините и областните управи, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции. Част от участниците преминаха онлайн обучения преди и след стартирането на работата. Новото т.г. е и, че екипите по обхват вече правят интегрирана оценка на потребностите на децата с цел да предлагат по-адекватни мерки спрямо конкретните случаи. 

 

 

 

https://www.segabg.com/hot/category-education/izdirvaneto-na-nad-20-000-uchenici-produlzhava-po-novi-pravila

 

 

 

Още по темата