Quantcast

Медия без
политическа реклама

3/4 от младите хора нямат умения за работа

Всеки втори младеж у нас не притежава базовите умения от средното образование

21 Юли 2022
Pixabay

Почти три четвърти от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави, за които има налични данни, не успяват да придобият уменията, необходими за работа. Това сочат данни от нов доклад, публикуван на 13 юли от Комисията по образование и УНИЦЕФ и подкрепен от глобалната инициатива „Generation Unlimited“. Организациите призовават за спешни инвестиции за справяне с нарастващата криза в обучението и уменията на децата в световен мащаб.

Тази криза е добре видима и у нас - въпреки че докладът на УНИЦЕФ е нов, той стъпва и на добре познатите ни международни изследвания от типа на PISA, които периодично показват тъжна картина на образованието у нас. В България близо половината - 47,9%, от младежите на възраст между 15 и 24 г. (315 149 души), не разполагат с базовите умения, които се предполага да дава средното образование. 44,5% от същата възрастова група (292 287) нямат и все по-необходимите в днешния свят дигитални умения.

Под „дигитални умения“ се разбира умението да разбират и използват технологиите и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър, например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на и-мейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

След отчайващо ниските резултати на десетокласниците на националното външно оценяване, особено по математика, където те изкараха средно 32 от 100 точки, и изпитът по информационни технологии не поднася добри новини.

Докладът включва анализи на развитието на уменията в ранна детска възраст, както и сред децата в начална училищна възраст и младежите. Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите хора в страните с ниски доходи.

Базовата грамотност и математическата грамотност; меките умения, включително уменията за живот и социално-емоционалните умения; дигиталните умения, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфичните за професията умения, които подпомагат прехода към заетост; и предприемаческите умения са от съществено значение за просперитета на децата. Тези умения са от решаващо значение и за развитието на обществата и икономиките, посочват авторите на доклада. Поради големия брой младежи, които не посещават училище и ниското ниво на придобиване на базисни умения, държавите по света са изправени пред криза, като по-голямата част от младите хора не са подготвени да станат част от днешната работна сила, посочват още те.

Българските младежи са сред най-неквалифицираните в Организацията за икономическо сътрудничество и развитите - по показателя "колко квалифицирани са младежите" сме в последните 20% от 14 държави със сходни социални и икономически характеристики или в непосредствена

По данни на Евростат (2021) 14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение.

Само 2. от българските деветокласници могат да решават сложни финансови задачи, свързани например с разчитане и анализиране на банкови извлечения, за сметка на връстниците си по света, където делът на най-добрите по финансова грамотност е средно около 11 на сто.
Българските деветокласници се оказват все по-неподготвени за живота с уменията, които получават от родното училище. от тях нямат елементарни четивни умения, т. е.

 

Ключови думи:

образование, УНИЦЕФ

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?