Медия без
политическа реклама

Заводите за олио са пред затваряне заради липса на евтин слънчоглед

Земеделските производители отказват да продават суровината на ниските борсови цени, няма внос и от Украйна

22 Авг. 2023

Заводите за олио са пред затваряне заради забраната за внос на евтин украински слънчоглед и липсата на суровина на пазарни цени. Това алармираха от сдружението на производителите на растителни масла и се оплакаха, че земеделското министерство отказва диалог с тях. 

Преди седмица родните производители на слънчоглед призоваха местните заводи за олио да изкупят продукцията им, която залежава от миналата година, тъй като износът на слънчогледово семе продължава да бъде проблем. Все още 690 хил. тона има в складовете от старата реколта, а след месец започва жътвата на новата реколта, която се очаква да е  2.1-2,2 млн. тона. 

"Българските земеделски производители отказват да продават слънчоглед на цени, които се определят от международния пазар в момента. Същевременно не може да се внася и суровина на пазарни цени от Украйна, като единствена възможност на този етап. Предприятията са пред затваряне заради липсата на суровина на пазарни цени, което ще рефлектира върху един цял сектор, върху националната икономика и социалната политика", заяви Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти.

От сдружението посочват, че до момента са изпратили три молби за среща с новия екип на земеделското министерство, но няма отговор на нито една. Сдружението изпратило писмо и до премиера акад. Николай Денков за разискване на проблема на най-високо ниво.

Преработвателите се надяват да бъде обсъден план с правителството и да бъдат набелязани мерки, които да подкрепят българската маслопреработвателна индустрия в негативната ситуация с достъпа до суровина, в която се намира, подчерта Яни Янев. Сдружението предлага в срещата да се включат и представители на икономическото и финансовото министерство, за да се обсъдят ефектите от въвеждането на ограничителните мерки за внос на селскостопанска продукция от Украйна до момента и намеренията за продължаването им след 15 септември 2023 г. с цел формирането на национално отговорна позиция.

Производителите на олио настояват при формиране  на позицията на България да се вземе предвид, че в последните години непрекъснато се е увеличавал преработвателният капацитет на маслобойните в страната и те вече изпитват недостиг на българско производство маслодайни култури, който в бъдеще ще се засилва. Към момента капацитът на маслобойните е 3.5 млн. тона годишно и 1 млн. тона за производство на белен слънгочлед, докато реколтата на слънчоглед е около 2 млн. тона годишно. 

На страната е необходим внос на слънчоглед от порядъка на поне 1.5 млн. тона годишно, който предвид на търговския баланс на района може да  дойде в голямата си част единствено от Украйна, казват от сдружението на производителите на олио. По статистически данни за предходната кампания Украйна е изнесла около 2 млн. тона слънчоглед и е преработила остатъка, т.е. България е необходимо спешно да заеме проактивна позиция, за да освободи вноса и да даде възможност на местните преработватели да внесат нужния им недостигащ слънчоглед в започващата нова кампания, коментира Яни Янев.

Според него страната ни трябва да се възползва от шанса да увеличи износа на крайни продукти - слънчогледово олио, и да заявоюва нови пазара, след като военният конфликт е възпрепятствал износа на готови растителни масла и шротове от Украйна.

От сдружението предупреждават също, че се наблюдава пренасочване на украинските суровини за транзит по т.нар. коридори на солидарност към други страни от ЕС, което ще доведе до невъзможност тези количества да минат през България, а това означава загуба на приходи от логистични услуги на транспортните компании, пристанищата и всички съпътстващи бизнеси. Това е загуба на възможността за преработка  и ре-експорт на  продукцията и съответно реализиране на добавена стойност за  преработвателите и допълнителни приходи за бюджета на страната ни.

Производителите на олио обвиняват земеделците, че спекулативно са задържали реализацията на слънчоглед реколта 2022 г.  в очакване на по-високи цени. Това се повтаря и тази година.

"В края на август стартира прибирането и реализацията на произведения слънчоглед реколта 2023. По оперативни данни на МЗХ  наличният слънчоглед от реколта 2022 година към началото на август е от порядъка на 600 000 тона. Неяснотата около окончателната позиция на страната ни по забраната за внос на маслодайни култури от Украйна след 15 септември 2023 г. води до ограничено предлагане на налична суровина и създава напрежение на вътрешния пазар относно бъдещите изкупни цени от нова реколта. Предвид на спекулативните очаквания на производителите за ръст на цените, не се очаква бързо освобождаване на този преходен запас и вероятно страната ще приключи и предстоящата кампания отново с висок такъв. Съответно производителите не могат да разчитат на него", посочват от сдружението на производителите на олио.

Тази невъзможност за адекватно планиране и подсигуряване на необходимите количества слънчоглед за преработка, поставят под риск ценовата стабилност на вътрешния пазар и българските потребители, предупреждават те.

 

Още по темата