Медия без
политическа реклама

Всяка трета общинска фирма е на загуба

Най-богати по активи са столичните "Метрополитен" и "Топлофикация София"

С активи за близо 3 млрд. лв. столичният "Метрополитен" е най-богатата общинска фирма
Илияна Кирилова
С активи за близо 3 млрд. лв. столичният "Метрополитен" е най-богатата общинска фирма

Общините в България участват в капитала на над 580 търговски дружества и още над 260 предприятия, създадени по закона за общинската собственост.  Общият размер на активите на тези дружества надхвърля 7 млрд. лв., а заетите в тях са над 36,7 хиляди. 

Това показва мащабно проучване на Института за пазарна икономика, като данните в него са за 2020 и 2021 г.

Най-богатото общинско дружество, ако се съди по размера на активите му, е столичният "Метрополитен". То притежава активи за 2.965 млрд. лв. В същото време през 2021 г. компанията, която оперира софийското метро, е излязло на загуба от 4.8 млн. лв. въпреки завишените с почти 20% приходи в сравнение с предната година. През 2021 г. приходите на столичното метро са 150 млн. лв. Предната година те са били 126 млн. лв. и тогава финасовият резултат е бил положителен в размер на 1.715 млн. лв. В столичния метрополитен работят 2076 души.

На второ място по активи е друго дружество 100% собственост на Столична община - "Топлофикация София". Дружеството притежава активи за малко над 2 млрд. лв. През 2021 г. то е реализирало впечатляваща печалба от 304 млн. лв. показват данните, публикувани от ИПИ. Предната година обаче е било на загуба от 67 млн. лв. Прави впечатление, че приходите на "Топлофикация София" рязко са скочили през 2021 г. до 1.289 млрд. лв. , докато предната година са били 443 млн. лв.  Освен това през 2020 г. столичното парно е върнало заем от над 17 млн. лв. Дружеството има 2247 души персонал.

Една трета от дружествата с общинско участие в страната са били на загуба през 2021 г., показва проучването на ИПИ.

От там посочват, че за първи път подобна информация за общинската собственост се представя обобщена на едно място. Тя е събирана от самите общини, повечето от които са предоставили данните за своите дружества и предприятия в отговор на запитвания на ИПИ по Закона за достъп до обществена информация. Използвана е информация и от публично достъпни регистри – регистрите на общините за търговските дружества с общинско участие в капитала, регистрите на общинските предприятия, регистри на второстепенните разпоредители с бюджет към общините, Търговския регистър и други бази данни с информация.

Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, но доминират тези в здравеопазването (общинските болници), ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата.  Срещат се и отделни общини, които притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори.

Данните от проучването може да се ползват свободно и всяка година ще се актуализират, казват от ИПИ. Така всеки, които се интересува от състоянието на дадена общинска собственост, ще може да прави справка. Това е важно, защото от общинските търговски дружества и предприятия зависи качеството на местните публични услуги, както и цената (таксата), срещу която те ще се предоставят. Много често тези дружества се управляват със затруднения, а в отделни случаи създаването и управлението им е свързано с повишен корупционен риск, посочват авторите на изследването.

Търговските дружества на практика са пазарни производители на стоки и услуги и се конкурират пряко с останалите участници от частния сектор.  В отделни случаи те се подпомагат финансово от общината, когато предоставят обществена услуга по закон или специален договор. В търговските дружества, в които общините имат по-малко от 50% собственост в капитала, общините най-често нямат управленски контрол.

Общинските предприятия са поделения на общинската администрация, най-често второстепенен разпоредител с бюджет към общината. Те имат право да събира такси за извършването на услугите.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата