Медия без
политическа реклама

Високите сметки за парно могат да се оспорят в 45-дневен срок

Касиерки на "Топлофикация София" подвеждали клиентите да изчакат проверките на КЕВР

29 Май 2023Обновена
Илияна Кирилова

Абонатите на „Топлофикация София“, които са неприятно изненадани от необяснимо високите си сметки за април, може да подадат възражение към дружеството в 45-дневен срок, въпреки извънредната проверка, която започна КЕВР по искане на омбудсмана. Срокът започва да тече след края на периода, за който се отнасят възраженията.

Това съветват от огранизацията „Ние, потребителите“ и алармират, че в устни препоръки касиери на "Топлофикация София" казват на клиенти със завишени сметки да изчакат приключването на назначената проверка.

Досега от "Топлофикация София" не са дали разбираемо обяснение защо сметките за парното, ползвано през април, са по-големи от тези през много по-студените месеци декември и януари. А от асоциацията на топлофикационните дружества успокояват абонатите, че ако има надписани суми, те ще бъдат коригирани при изравнителните сметки.

С подадена официална жалба засегнатите ще информират надлежно търговеца за индивидуалните си претенции относно коректността на начислените суми за посочения период, без да изпуснат указания за това срок в Общите условия на дружеството. След това възраженията могат да се правят само по общия исков ред пред съда.  

Важно е потребителите да имат предвид, че независимо от подадената до топлофикация жалба, те трябва да заплатят начислените във фактурата суми в срок, а не да изчакват произнасянето на дружеството по тяхното оплакване. В случай че не го направят, продавачът ще им начисли обезщетение за забава в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащането на дължимата сума. Надвзетите пари ще бъдат възстановени при евентуална корекция след разглеждането на жалбата.

В Общите условия на „Топлофикация София“ е посочено, че жалбата трябва да е написана на български език, да са посочени името и адресът на клиента, в какво се състои искането, да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако клиентът разполага с такива. Изисква се също тя да е подписана от клиента или от упълномощен негов представител.  

Срокът за отговор е до 30 дни, когато е необходима проверка на място или чрез търговеца, извършващ дяловото разпределение. Ако не сте удовлетворени от отговора на дружеството, можете да потърсите съдействие от Комисията за енергийно и водно регулиране.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парно, сметки

Още по темата