Медия без
политическа реклама

София е пораснала с 80 000 души за 10 години

Пазарджик и Стара Загора са областите с най-голям спад на населението

10 Февр. 2021

Само две области на юг от Стара планина са увеличили населението си през последните десет години -  София и Кърджали. Това показва анализ на Института за пазарна икономика за икономическото и социалното развитие на Южна България.

Всички останали области губят хора, като положението е особено драматично в Пазарджик и Стара Загора, които са на минус с по 38 000 души. 

Промените за двете области, чието население се е нараснало, не се дължат на увеличена раждаемост и ниска смъртност, а на местенето на хора. София "краде" работна ръка от други райони.  А за Кърджали прави впечатление, че най-силният прираст е през 2019 г. Това вероятно има връзка с политическия цикъл - в изборни години се наблюдава рязък ръст на числеността на населението, коментира Адриан Николов от ИПИ при представянето на анализа.

Притокът към София е едно от обясненията за оживения жилищен пазар и бързо покачващите се цени, за острия недостиг на места в детските градини, за проблемите в инфраструктурата, която особено в по-новите квартали, не може да навакса на този бърз ръст на населението. 

При механичното движение става видимо кои областите са "магнит" за работна сила и за по-млади хората. Пловдив например също е привлекателен център за миграция, тъй като местната индустрия изпитва глад за кадри и предлага много възможности за добра работа. 

Прави впечатление, че през 2009-2019 г. има леко повишаване на дела на населението, което е под линията на бедността - единствени изключения са Ямболска област, където промяна няма, и  Кърджали, където процентът на най-застрашеното от немотия население се свива. 

Най-видим проблем има в Благоевград, където има влошаване на ситуацията на пазара на труда, закриване на няколко големи предприятия и свиване в туризма през последната година, което вероятно ще  "изстреля" бедността още по-нагоре, смятат от ИПИ.  

 

Ключови думи:

региони, Южна България, ИПИ

Още по темата