Медия без
политическа реклама

Платили сме 1 млрд. лева такси и комисиони на банките

Печалбата на кредитните институции порасна с 50% за година

02 Септ. 2022
Илияна Кирилова

Банките у нас продължават да отчитат рекорден ръст на печалбите, без да се влияят от негативните ефекти нито на високата инфлация, нито на войната в Украйна.

За първите седем месеца на 2022 г. печалбата на банковата система у нас надхвърля 1.2 млрд. лв., което е с 50% повече от същия период на миналата година. Нещо повече, ръстът е по-голям и от предкризисната 2019 г. - тогава банките отчетоха скромното едва 10% нарастване на печалбата.

За първите седем месеца на годината банките у нас са реализирали 1.7 млрд. лв. нетна доходност от лихви, показват още данните на БНБ. Това е с близо 200 млн. лв. повече от миналата година в резултат на по-засилено кредитиране на бизнеса и домакинствата. Например само през юли кредитният портфейл на банките е нараснал с 1.3 млрд. лв. до общо 83 млрд. лв.

Впечатляващо се увеличават постъпленията от такси и комисиони. За първите седем месеца сумата е почти 1 милиард лева при 815 млн. лв. за същия период на 2021 г. - с 23% повече. Това не е изненадващо, след като почти всеки месец финансовите институции актуализират тарифите си, като вдигат таксите за най-ползваните услуги - парични преводи, внасяне и теглене на суми, ползване на банкови карти, месечна поддръжка на разплащателни и спестовни сметки. От началото на август няколко големи банки обявиха, че преустановяват начисляването на такса за съхранение на големи суми (над 200 000 лв.) и ще е интересно да се проследи доколко това ще се отрази на финансите им.

По още едно перо банките печелят добре тази година - постъпленията от дивиденти. За първите седем месеца сумата е общо 275 млн. лв. при 105 млн. лв. за същия период на миналата година. Основно постъпления от дивиденти идват по линия на дъщерни дружества за бързи кредити, лизинги и застраховане, каквито имат повечето големи банки у нас.

В същото време банките са намалили значително разходите си за провизиране на евентуални лоши кредити. Те са с 95 млн. лв. (27.9%)  по-малко спрямо миналата година и в края на юли 2022 г. са 244 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банки, такси, печалба

Още по темата