Quantcast

Медия без
политическа реклама

Парното ще поскъпне рекордно в Разград, Плевен и Перник

Топлофикациите вдигат цените от юли с между 23 и 51 процента, токът ще се повиши средно с 3.3 на сто

07 Юни 2022Обновена

КЕВР обяви с колко ще се качат цените на  топлинната и на електрическата енергия от 1 юли. И докато поскъпването на тока ще е скромно - .., новините за абонатите на топлофикациите в цялата страната определено не са добри. 

Новите разчети за повишението на тарифите за парното и горещата вода са следните: за София – с 38,93%, за Пловдив – с 23,36%, за Плевен – с 48,40%, за Бургас – с 45,52%, за Варна – с 30,66%, за Враца – с 35,67%, за Велико Търново – с 45,57%, за Разград – с 51,48%, за Русе – с 32,80%, за Перник – с 47,38%, за Сливен – с 39,55%, и за Габрово – с 30,77%.

Както се вижда, най-голямо ще е поскъпването за Разград - над 50 на сто, а на обратния полюс е Пловдив - "само" 23.36 процента.

На този фон повишението на тока е  малък проблем за домакинствата - то е средно с 3.3 на сто. За клиентите на „Електрохолд Продажби“  цените ще се качат с 2,39 %,  абонатите на "ЕВН България Електроснабдяване“ ще плащат с 3,46% повече, а на „Енерго-Про Продажби“ – с 4,56 %.  

Още преди КЕВР да обяви, че намира изчисленията на дружествата за коректни, националният омбудсман Диана Ковачева излезе с остро становище срещу ценовия скок на топлоенергията. 

"В настоящата ситуация на извънредно голям ръст на инфлацията в България всяко увеличение на енергийните цени, дори и минимално, ще бъде трудно поносимо за битовите потребители“, каза Ковачева по време на общественото обсъждане на промените в тарифите. 

„Отделният битов клиент няма право на индивидуален отказ от услугите на топлофикация. Дори да не пуска радиаторите си и да стои на студено той задължително трябва да плати за топлинна енергия от сградната инсталация. Поради тази причина масово собствениците и ползвателите на топлофицирани жилища възприемат топлоснабдяването не като услуга, а като такса или квази данък, чийто размер зависи от цените, определени от КЕВР“, обоснова критиките си общественият защитник, като припомни, че и сега значителна част от сметките за парно са несъбираеми.

Топлофикациите бяха поискали дори още по-големи поскъпвания, но КЕВР очевидно ги е убедила да се откажат от "самоубийствени" поскъпвания.  Великотърновското предприятие например беше поискало вдигане на цените над два пъти.

Междувременно една от обсъжданите мерки срещу ценовите удари е въвеждане на две тарифи в зависимост от потреблението:  

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да може да определя по-ниски цени на електрическата и топлинната енергия, на природния газ и на водата, когато се потребяват количества, необходими за задоволяване на основни нужди, предлагат от партия ИТН.

 

Аргументите на КЕВР

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии, поясняват от КЕВР.

"Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия. За „Топлофикация София“ природният газ и емисиите формират 87,61% от цената на топлофикационната услуга, за „Топлофикация Плевен“ – този дял е 85,52%, за „Топлофикация Враца“ – 83,08%, за „Топлофикация Перник“ – 81,68%. При останалите дружества делът на природният газ и въглеродните емисии  при формирането на крайната цена е от 64,36% до 79,34%.

В резултат на рязко нарасналото търсене на природен газ в световен мащаб, а през последните месеци и поради военния конфликт в Украйна, цените на природния газ за нуждите на топлофикациите се увеличи почти четирикратно- от 45 лв./МВч  до над 160 лв./МВч. През този период цените на топлинната енергия за потребителите останаха без промяна, което доведе до увеличаване на разходите на дружествата и акумулиране на дефицит. През новия период този дефицит ще се компенсира, тъй като в противен случай дружествата могат да фалират. 

Цените на въглеродните емисии през изминалия едногодишен период от 1 юли 2021 г. също нараснаха  със 79,02% - от 51 евро/тон на 1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон към 1.07.2022 г. Това допълнително увеличава разходите на дружествата, което следва бъде отчетено в цените на топлинната енергия.

Въпреки предоставените от правителството компенсации за природен газ в общ размер над 220 млн. лв. за периода декември 2021-април 2022 г., топлофикациите са натрупали допълнителен дефицит от разходи за газ над 500 млн.лв. Само за „Топлофикация София“ натрупания дефицит през изминалия  период е в размер на около 350 млн. лв.

След извършени анализи Комисията е коригирала редица ценообразуващи елементи на дружествата,  върху които регулаторът може пряко да влияе – разходи за амортизации, ремонти, възнаграждения и др. По този начин КЕВР ограничи максимално нарастването на цените на топлинната енергия", посочват от регулатора.   

 

Надежда 

КЕВР очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на заявката за намаляване на ДДС за тока, парното и природния газ от от 20% на 9%. Предвижданото премахване на акциза  също ще натисне надолу цените на електрическата и на топлинната енергия.  

Ключови думи:

цени, тарифи, ток, парно

Още по темата