Медия без
политическа реклама

Обещаните COVID-грантове за фирмите драстично закъсняват

С това темпо, с което провеждат процедурите и оценяват проектите, ще получим пари към Коледа, недоволстват кандидатите за еврофинансиране

Илияна Кирилова

Обещаното безвъзмездно финансиране на бизнеса, пострадал от коронакризата, драстично закъснява. До момента са разгледани и одобрени под 10% от кандидатствалите през май за грантове от 3000 до 10 000 лв. микро и малки фирми. За средните компании схемата за подпомагане е върната за ново обществено обсъждане и ще стартира не по-рано от края на юли.

От над 27 000 малки и микропредприятия, подали заявления за грантове, са разгледани едва 2000, като одобрените са 1762. От тях с 880 вече са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на последствията от COVID-19. Това обявиха тези дни от Министерство на икономиката, което ръководи ОП "Иновации и конкурентоспособност", откъдето идват парите.

Процедурата стартира на 15 май, като кандидатстването беше изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН. Само за няколко дни броят на подадените заявления изчерпа лимита на схемата от 173 млн. лв., впоследствие увеличен с още 20 млн. лв. Интересът бе голям, защото средствата не се възстановяват, а от компаниите не се очаква да съфинансират проектите си. Единствено условие бе оборотите през април да са паднали поне с 20% спрямо април миналата година.

Постъпилите проектни предложения са 27 623 с общ размер на заявената безвъзмездна финансова 225. 332 млн. лв., съобщиха от икономическото министерство. Одобрените до момента проекти, за които вече са сключени договори, са на обща стойност 7.362 млн. лв.

Електронното кандидатстване с минимален брой документи бе рекламирано от правителството като огромно улеснение и ускоряване на процедурата в момент, в който бизнесите, пострадали от пандемията, спешно се нуждаят от финансова инжекция, за да продължат дейност.  Участници в процедурата обаче се оплакаха, че това съвсем не е било така и предоставянето на куп финансови бумаги не е било спестено.

Оказва се, че електронното кандидатстване, при което разглеждането и оценката на документите става по реда на тяхното подаване, е създало доста проблеми и на администрацията.

Почти половината от разгледаните до момента заявления са с нередовности, казват оценяващите. Затова се налагало да изпращат допълнителни уведомления до кандидатите за тяхното отстраняване, а това значително забавяло приключването на оценителния процес. Ето защо Управляващият орган по ОП "Иновации и конкурентоспособност" решил да промени подхода и приоритено да пристъпи към одобряване на проектните предложения, за които не са установени нередовности. "В тази връзка и за да се гарантира равното третиране на кандидатите в рамките на ОПИК са осигурени необходимите средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата проектни предложения, които съответстват на условията за кандидатстване и критериите за оценка", съобщават от европрограмата.

Кога ще бъдат обработени подадените заявления на всички над 27 хиляди фирми кандидатствали за безвъзмездно финансиране, не е ясно, тъй като не е поставен краен срок. 

Предприемачи, които още в началото на юни са получили мейли, че са одобрени за грантове, твърдят, че никой до момента не се е свързал с тях, за да каже кога ще подпишат договор и ще получат парите. Други са притеснени, че с това темпо на обработка и оценка на заявленията, ще им дойде реда чак за Коледа.

Закъсняват и обещаните безвъзмездни помощи за средните фирми.

След като през май за обществено обсъждане бяха публикувани условията за достъп до това финансиране, впоследствие те бяха значително променени и пуснати за ново обсъждане, което все още не е приключило. От управляващия орган твърдят, че това се наложило от получените множество забележки и нови предложения от страна на фирмите. 

На първо място в новия вариант на схемата безвъзмездната финансова помощ за средните предприятия е увеличена от 156 млн. лв. на 200 млн. лв. Завишен е и максималният размер на гранта - от 100 хил. на 150 хил. лв. Минималният остава непроменен на 30 хил. лв. Също така безвъзмездната помощ може да бъде до 3% от оборота на фирмата за 2019 г., а не 1%, както беше в предишния вариант.

Фирмите могат да използват субсидията за покриване на текущи нужди и за извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и др. Те ще могат да покриват разходи само за персонал, който е назначен на трудов договор преди 1 юли 2020 г. и при заплата ненадвишаваща 2000 лв.

За разлика от субсидиите за малките фирми, сега парите за средните предприятия са рапределени по сектори. Най-голямата сума - 72.5 млн. лв., е предвидена за преработващата промишленост. Следват секторите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" с 34.6 млн. лв., "Строителство" с 21.3 млн. лв., "Хотелиерство и ресторантьорство" с 13.5 млн. лв., "Транспорта" с 11.4 млн. лв. и т.н. Ако в някой сектор парите не бъдат усвоени, ще бъдат пренасочени към друг.

Подаването на документите и оценката на проектните предложения отново ще става електронно чрез ИСУН, но вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират. Първо ще се прави оценка за административно съответствие, като фирмите, които не отговарят на условията, няма да преминават към втората фаза - техническа и финансова оценка.

Засега все още не е ясно кога субсидиите ще стигнат до фирмите. Приемът на документи ще продължи 30 дни след откриване на процедурата, а това се очаква да стане в началото на юли.

Още по темата