Медия без
политическа реклама

Богатият Фонд на фондовете е подкрепил в кризата едва 74 фирми

За 5-годишното си съществуване държавното дружество е финансирало икономиката с 13% от вложения 1.2 млрд. лв. публичен ресурс

Илияна Кирилова

74 фирми са получили финансова подкрепа чрез Фонда на фондовете (ФнФ) по двете специални мерки, създадени след избухването на ковид-пандемията и икономическите проблеми, които тя породи. Това става ясно от справка на ФнФ предоставена на "Сега".

През пролетта на миналата година ръководството на държавното дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България”, по-известно като Фонд на фондовете, даде специална пресконференция, на която обяви, че ще мобилизира 400 млн. лв. в помощ на пострадалия от ковид-кризата бизнес. Тогава тримата изпълнителни директори заявиха, че преговарят с търговските банки да отпускат при облекчени условия заеми на малки и средни фирми срещу гаранции, предоставени от фонда. Ръководството на ФнФ обеща помощта да е достъпна "до няколко седмици", но реално това се случи почти година по-късно.  

Освен това извънредната финансова подкрепа в ковид-кризата се оказа доста по-скромна от първоначално обещаната. По линия на ОП "Иновации и конкурентоспособност" на фонда бяха предоставени 158 млн. лв. за гаранции пред търговските банки. Почти през цялата 2020 г. се точеха протяжни процедури по изработването на финансови инструменти, избирането на банки-партньори и договарянето на условията, по които ще се отпускат кредитите. В крайна сметка ФнФ осигурява до 80% обезпечение пред търговските банки, които всъщност отпускат кредита - същото, което прави и ББР с предоставените й 500 млн. лв. от държавния бюджет. 

"Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е активен от края на 2020 г., като по-големите институции са стартирали кредитиране от началото на 2021 г. В тази връзка се очаква по-засилено кредитиране във второто тримесечие на годината", посочиха от ФнФ.

Така към на март 2021 г. по този "инструмент" има сключени 67 договора с крайни получатели на обща стойност 34 млн. лв., съобщиха още от фонда. Сметката показва, че на фирма се пада средно по половин милион лева заем. От ФнФ подчерават, че на банките-партньори е предоставена гаранция, но не и финансиране, т.е. банките са инвестирали средства на вложителите си, а всички гаранции на фонда са обезпечени с блокирани парични средства по сметки на дружеството в БНБ.

Друга форма на подкрепа на малките и средните предприятия във влошената икономическа ситуация са дяловите инвестиции. За целта ФнФ е предоставил 53.4 млн. лв. на четирите фирми-финансови посредници, с които работи. Към края на март 2021 г. общата сума на публичните средства, предоставени като дялови инвестиции, възлиза на 9.3 млн. лв. за 7 компании, отчитат от ФнФ. Този вид инвестиции са стартирали в края на 2020 г.

Фондът на фондовете бе създаден през 2016 г. с идеята България да се подготви за времето, когато евросредствата няма да се раздават безвъзмездно, а ще се отпускат като кредити и целево финансиране. За целта от 4 оперативни програми бяха заделени общо 1.2 млрд. лв. и насочени в новата структура. Идеята е фондът първо да избира с обществени поръчки т.нар. финансови посредници, те получават от евросредствата, допълват ги с частен ресурс (собствен или на трети инвеститори), след което ги предоставят на селектирани от тях фирми под формата на заеми, дялов капитал, гаранции и др. Фирмите връщат заемите, с които се финансират нови проекти. 

Новата държавна структура обаче се оказа изключително тромава, обрасла с бюрокрация и супер сложни и продължителни процедури. Преди пандемията, за своето 4-годишно съществуване, Фондът на фондовете бе успял да финансира малко над 200 фирми с около 10% от ресурса си. Към края на март 2021 г. данните вече са за 492 подпомогнати фирми, в това число и получилите ковид-кредити. Без тях осигуреното за бизнеса финансиране чрез ФнФ е около 236 млн. лв., от които 151 млн. лв. публичен ресурс (13% от ангажираните 1.2 млрд. лв.).

Програми и инструменти на Фонда на фондовете

(публичен ресурс и обща стойност на финансирането, включваща и привлеченото частно финансиране)

ОПИК 2014-2020 г.

По инструмент „Фонд за ускоряване и за начално финансиране“ (I, II и III) са сключени договори с 61 крайни получатели на обща стойност 31.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 22.9 млн. лв.

По инструмент „Фонд за рисков капитал са сключени договори“ с пет крайни получатели на обща стойност 12.1 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 9.1 млн. лв.

По инструмент „Фонд мецанин/ растеж“ предстои старт на финансиране към крайни получатели през 2021 г. В началото на 2021 г. беше подписан договор с избрания финансов посредник, който е в процес на затваряне на фонда. След приключване на процеса и последният ни фонд за дялови инвестиции ще е активен на пазара и ще започне да извършва инвестиции.

ОПРЧР 2014-2020 г.

По инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ са сключени договори с 297 крайни получатели на обща стойност 7.7 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 5.9 млн. лв. Само за периода 2020 г. – 31.03.2021 г. сключените договори са 178 на обща стойност 5.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) 4.2 млн. лв.

По инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите – ОПРЧР“ е сключен един договор на стойност 30 хил. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 6 хил. лв. Предоставянето на финансиране към крайни получатели стартира през първото тримесечие на 2021 г.

ОПРР 2014-2020 г.

По инструменти „Фондове за градско развитие“ (Север, Юг и София) са сключени договори с 58 крайни получатели на обща стойност 145.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 95.3 млн. лв. Само за периода 2020 г. – 31.03.2021 г. сключените договори са 33 на обща стойност 86.6 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) 54.3 млн. лв.

ОПОС 2014-2020 г.

По инструменти „Заеми“ и „Гаранции“, управлявани от Европейската банка за възстановяване и развитие са сключени четири договора на обща стойност 39.7 млн. лв., от които финансиране по програмата (публичен ресурс) в размер на 18 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата