Quantcast

Медия без
политическа реклама

МВР получи обещаните 150 млн. лв. за повишение на заплатите

Правителството ще търси външни консултанти за преструктуриране на ББР и Фонда на фондовете

30 Авг. 2023
Илияна Кирилова

Допълнителни разходи за няколко десетки милиона за повишение на заплати и нови помощи одобри правителството на заседанието си днес. Парите идват от централния бюджет.

В бюджета на МВР ще влязат обещаните 150 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на служителите от 1 август. Увеличението на основните заплати е с 10%, но се предвижда и допълнително увеличение със 100 лв. за някои длъжности, свързано с времето на разположение; специфични условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск.

Правителството одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерството на отбраната за тази година в размер на 75 млн. лв. С тези средства ще се даде възможност Министерството на отбраната да реализира необходимата политика за повишаване на мотивацията за постъпване, изпълнение и задържане на работа на военнослужещите и цивилните служители в министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, се посочва в прессъобщението.

От 1 август се вдигат с 10% и заплатите на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) - структури към правосъдното министерство. За тази цел правителството гласува допълнителни разходи от 11 млн. лв.

Отпускат се и 170 млн. лв. от централния бюджет към  Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани. Средствата са за компенсации на земеделските стопани заради повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове, както и за компенсиране на претърпени щети от неблагоприятни климатични събития.

Общините ще получат допълнителни 23 млн. лв. за финансиране на ДДС по одобрени техни европроекти. Те са по програмите за развитие на селските райони и за рибарство, като сумата ще се осигури от централния бюджет.

Други 19.5 млн. лв. се отпускат извънредно за изплащане на обезщетения на пенсиониран и съкратен персонал в образователните институции. А 3 млн. лева се отпускат и за ремонт и саниране на студентските общежития на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

ОЦЕНКА НА ББР

Правителството възнамерява да наеме външни консултанти, които да оценят доколко ефективно работят държавната Българска банка за развитие, както и Фонда на фондовете, който осигурява кредити за бизнеса със средства от различни европейски програми.

За целта на днешното правителствено заседание е възложено на министъра на иновациите и растежа да проведе проучване с международни финансови институции за изготвянето на оценка на работата на двете институции и дали имат нужда от преструктуриране. На базата на тази оценка ще се пишат и бизнес програми и стратегии за развитие в тригодишен период, които да бъдат приети до края на тази година.

След многобройните промени в ББР, които няколко правителства - редовни и служебни, предприеха през последните години, сега управляващите разчитат на помощ отвън - на международна финансова институция с доказана репутация и опит да подобри работата на държавната банка, както и управлението на кредитните й експозиции.

Дълги години ББР бе сочена за банка, която отпуска евтини кредити на близки до властта фирми. Още с първото служебно правителство след управлението на ГЕРБ избухна скандал с ББР. Тогавашният принципал Кирил Петков като министър на икономиката, оповести данни, според които 90% от раздадените от държавната банка кредити, са отишли в десетина компании, почти без никакви обезпечения. Последваха промени в устава на банката, които сложиха таван на кредитите от 5 млн. лв. Оттогава насам няколко пъти бе сменено ръководството на ББР.  За да се подобри ефективността и да се надзирава раздаването на кредити, ББР премина под надзора на Даниел Лорер като министър на иновациите и растежа. "Продължаваме промяната" би трябвало много добре да знаят какви са проблемите на ББР с ефективността и управлението на раздадените кредити.

Още по темата