Медия без
политическа реклама

Бизнесът алармира, че 2 млн. българи може да изгубят ценните си книжа

Утре темата ще се обсъжда на тристранка

09 Юни 2020
Илияна Кирилова

2 млн. българи може да загубят ценни книжа в полза на държавата, за това алармираха работодателите, съобщава Нова тв.

Става дума за инициативата на държавата за събуждане на т.нар. "спящи акции" - безплатни акции от предприятия и боновите книжки от масовата приватизация. Голяма част от гражданите вероятно не знаят за тяхното съществуване, затова и работодателските организации се обявиха против подхода на държавата.

„Това е една концепция, която беше отхвърлена от всички организации, а изненадващо за нас сега се появи като проектозакон. Тези акции, придобити по време на масовата приватизация, се съхраняват безплатно в централен депозитар. Проектозаконът казва, че те трябва да се преместят към инвестиционен посредник, където ще се плащат такси и ще се носи риска на инвестиционния посредник’, обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. Според него няма причина това да се налага, а регистърът дори се запазва.

„За нас аргументите не са ясни. Това е в противоречие на директивата на ЕК за насърчаване на дългосрочното държане на акции, а не бързото освобождаване. Акциите не са придобити, за да търгуват хората всеки ден с тях. Те ги държат, а когато имат нужда от средства ги продават, или ги държат и получават дивиденти”, добави още Велев. Според него голяма част от акционерите имат стойност на акциите, по-голяма от номинала в момента. Направени са сметки, тъй като повечето от тях са инвестирали в по-големите компании. Именно те са и по-успешните. Така 2/3 от гражданите имат акции с стойност, по-висока от номиналната. „Мит е това, че всички са изгубили. Много от тях са имали лош късмет. Номиналът е 25 лв., но има предприятия, в които една бонова книжка е 100 лв. Има и такива, в които е хиляди левове”, обясни Велев.

Според оценка на бизнеса, милион и половина ще преместят акциите си към посредник или ще ги продадат. Според Велев и в двата случая ще има загуба за собственика. А около 2 млн. души няма да направят нищо.

Бизнесът е поискал извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което ще се проведе в сряда от 14 ч. На него ще се обсъди проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, с вносител министерството на финансите, и проект на постановление на Министерския съвет за допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските, с вносител министерството на труда и социалната политика, съобщиха от МС.

„При среща с премиера уточнихме, че трябва да има доброволност при тези отношения. Има огромно недоволство от граждани и акционери. Някои от тях казват, че ще съдят държавата”, заяви още Велев.

 

ПОЗИЦИЯ

Още вчера от АИКБ обявиха позицията си против планираната в законопроекта "национализация на собственост на над 2 млн. българи" и поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи акции“. Оттам припомниха, че категорично против концепцията, материализирана сега в законопроект, са се обявили четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, както и КНСБ, КТ „Подкрепа“, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститори в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Националната комисия за корпоративно управление и други асоциации от капиталовия пазар, Омбудсманът на Република България, Министерство на правосъдието, юристи и акционери. Повечето от тях вече потвърдиха позицията си, като призоваха в свои становища проектозаконът да бъде оттеглен.

"В изготвения законопроект е предвидено задължението собствениците на акции в едногодишен срок да прехвърлят ценните си книжа от Регистър А на “Централен депозитар” АД, където те се съхраняват безплатно и сигурно за акционера, в Регистър Б в подсметка към инвестиционен посредник, където ще носят риска на посредника и ще дължат такси. Хората, които не знаят, че притежават подобни акции (наследници) или не ги потърсят, ще ги загубят, защото държавата ще ги прехвърли срещу дялове по незнайна цена към специално създаден фонд, който да ги управлява незнайно как и незнайно от кого", обясняват от организацията. "В текста е записано още, че при изтичане на втори допълнителен срок и непредприемане на действия от страна на дялопритежателите, паричната равностойност на дяловете ще бъде внесена в държавния бюджет, т. е. досегашният собственик губи окончателно всички права, които е имал", посочват оттам.

От АИКБ смятат, че законопроектът противоречи на Конституцията на страната и на договора за функциониране на ЕС и ще окаже изключително негативно въздействие върху капиталовия пазар и икономиката на България. "Нищо не налага предприемането на подобни мерки у нас, а и категорично можем да заявим, че няма държава в ЕС, в която да има подобна практика. Търговският закон и Законът за публично предлагане на ценни книжа достатъчно ясно и недвусмислено регулират материята. За нас е неразбираемо какви интереси налагат подобни неприемливи опити за конфискация на частна собственост. Освен всички загуби, които ще претърпят тези над 2 милиона българи, АИКБ счита, че рискът страната ни да бъде зачеркната като инвестиционна дестинация е огромен, тъй като инвеститорите няма да имат никаква сигурност за частната си собственост", заявяват от асоциацията.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата