Медия без
политическа реклама

Жилищата ще се продават и наемат само с енергиен паспорт

ЕК предлага до 2025 г. да се въведат енергийни сертификати за всички сгради

Енергийната категория на сградите може да се определи и дистанционно.
https://ec.europa.eu/
Енергийната категория на сградите може да се определи и дистанционно.

Европейската комисия огласи вчера проект на Директива за енергийния клас на сградите, според който до 2025 г. ще трябва да въведем енергийни сертификати на жилищата и обществените сгради, до 2027 г. да спрем помощите за отопление с изкопаеми горива, до 2030 г. да санираме сградите от най-нисък енергиен клас (които са 15% от сградния фонд), а до 2050 г. да запушим всички комини, защото емисиите въглероден двуокис трябва да бъдат сведени до нула.

За да влезе в действие, директивата ще трябва да бъде одобрена от Европарламента и от Съвета на ЕС (правителствата на държавите членки).

Пусканите в експлоатация нови сгради и преминалите през основен ремонт няма да чакат крайните срокове. Енергийните сертификати ще бъдат нужни и на старите сгради при продажби и отдаване под наем. Това не са техническите паспорти на сградите, които така и не бяха въведени повсеместно, а документи за енергийна класификация. Те ще подреждат сградите в 7 категории по латинската азбука от A до G, каквито има за домакинските електроуреди. Сертификатите ще бъдат цифрови. Ще се изготвят от независими експерти, които ще правят оглед на място, а при еднотипни жилища в големи сгради ще издават сертификати и без да влизат във всеки апартамент.

Комисията предлага от 2030 г. всички нови сгради, включително жилищните, да са с нулеви емисии. За да се използва потенциалът за по-бързо действие в публичния сектор, всички нови обществени сгради трябва да имат нулеви емисии още от 2027 г. Това означава, че сградите трябва да консумират малко енергия, да се захранват от възобновяеми източници, доколкото е възможно, и да не отделят въглеродни емисии от изкопаеми горива.

Най-ниският клас 15% от сградния фонд на всяка държава-членка ще трябва да бъдат подобрени от степен G на сертификата за енергийни характеристики до поне степен F до 2027 г. при нежилищни сгради и до 2030 г. за жилищни сгради. 

Националните планове за обновяване на сградите ще бъдат интегрирани в националните планове за енергия и климат. Това ще осигури съпоставимост и проследяване на напредъка и ще направи пряка връзка с мобилизирането на финансиране и задействането на необходимите реформи и инвестиции. Тези планове ще трябва да включват пътни карти за постепенно премахване на изкопаемите горива в отоплението и охлаждането най-късно до 2040 г., както и насока за трансформиране на националния сграден фонд в сгради с нулеви емисии до 2050 г.

Комисарят по енергетика Кадри Симсън каза: "Сградите са най-големият потребител на енергия в Европа, използвайки 40% от нашата енергия и създавайки 36% от емисиите на парникови газове. Повечето сгради в ЕС не са енергийно ефективни и все още се захранват предимно от изкопаеми горива. Трябва спешно да направим нещо по въпроса, тъй като над 85% от днешните сгради все още ще стоят през 2050 г., когато Европа трябва да бъде климатично неутрална."

На държавите-членки се предоставя правната възможност да забранят използването на изкопаеми горива в сгради. При проектирането на нови сгради задължително всички паркоместа ще трябва да имат контакти за зареждане на електромобили, а всеки апартамент ще трябва да разполага и с две места за паркиране на велосипеди.

От задължението за саниране ще бъдат изключени сгради за религиозни ритуали като църкви, синагоги и джамии, както и архитектурни паметници.
Изпълнителният вицепрезидент на Европейската зелена сделка Франс Тимерманс каза: "Енергийното обновяване води до по-ниски сметки за енергия и в крайна сметка инвестицията се изплаща." В ЕС има повече от 30 милиона сгради, които консумират прекомерно много енергия (поне 2,5 пъти повече от средното), изчисли Брюксел.

Още по темата