Quantcast

Медия без
политическа реклама

Всички пътни нарушения ще се наказват директно чрез фиш

Кабинетът прие промени в закона за движение по пътищата, които предвиждат бързо връчване и санкциониране

09 Септ. 2020
Снимка: Архив

За нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) вече ще се издава директно фиш, а не както сега първо да се пише акт, а после санкцията да се налага с наказателно постановление. Това ще стане факт, ако и парламентът приеме проекта за промени в закона, който днес мина през Министерски съвет.

"Целта е да се осигури необходимата бързина и своевременно реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата за движение по пътищата и по този начин ще се позволи по-ефективно използване на ресурсите на Министерството на вътрешните работи за осъществяване на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата", аргументира измененията правителството. На практика това означава, че се прави опит да се преоделее практиката, при която от една страна огромен брой нарушения остават ненаказани, а от друга, да не се събират ефективно наложени глоби за десетки милиони годишно. 

Предлаганите промени предвиждат установяването на нарушението и налагането на наказанието да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ - фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения. Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14- дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението.

Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност.

Улеснени са процедурите по съобщаване и връчване на издадените административни санкции: присъствено - да се дават на ръка, при съставянето им; с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез служители на Министерството на вътрешните работи; при осъществяване на административно обслужване. Предвидени са достъпни възможности за заплащане на дължими глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент. 

Ако законът влезе в сила, то ще има една принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства - временно отнемане на свидетелството за управление на МПС.

Предвижда се също така и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства. Целта е да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание, твърди правителството.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?