Медия без
политическа реклама

Всеки четвърти пенсионер чака до 67 г. за пенсия

По-малко от половината новоотпуснати пенсии за стаж и възраст отговарят на пълните условия

01 Апр. 2024
Pexels

Разкрепостяването на едно от най-тесните понятия в осигурителния кодекс - за действителния стаж, е позволило на повече хора да се пенсионират с недостигащ стаж, показва анализ на Националния осигурителен институт за новите пенсионери през 2023 г., публикуван в първия информационен бюлетин на института за тази година.

В началото на миналата година по настояване на ДПС парламентът включи в действителния стаж за пенсия периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, а също и времето, прекарано в политическа репресия. Промените бяха приети за годишнина от създаването на движението и се приеха знаково като подарък за изселниците ни в Турция, които нямат в България достатъчно стаж, за да получават и българска пенсия.

Така през 2023 г. новоотпуснатите лични пенсии по двата универсални текста от КСО, които са за пълните условия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68, ал. 1-2), за пръв път падат под 50% от всички новоотпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст, въпреки че би следвало да бъдат най-масовите. Пенсионерите с такива пенсии са едва 24 610, или 47,7% от всички с пенсии за осигурителен стаж и възраст. За сравнение, през 2022 г. делът им е бил 50,2%.

Броят на пенсионерите, които чакат да навършат 67-годишна възраст, за да се пенсионират, защото не отговарят на условието за осигурителен стаж, се е увеличил с 10%. Само при тях се взема предвид действителен, а не осигурителен стаж, като първото понятие е доста по-ограничено спрямо второто. Това е така, защото при тази хипотеза са достатъчни и само 15 г. стаж, за да се пенсионира човек. С включването на казармата и други периоди, тези години намаляха още повече. По този текст (чл. 68, ал. 3) в пенсия през 2023 г. са излезли 13 247 души, а средният им осигурителен стаж е 21,6 години. За сравнение, необходимият стаж по общите условия през 2023 г. беше

39 г. и 4 месеца за мъжете и 36 г. и 4 месеца за жените. Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на лицата с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22,8% през 2022 г. на 25,7%. Една от причините за това увеличение е разширяването на понятието „действителен стаж“, посочват осигурителните експерти в анализа си.

Облекченията в действителния стаж обаче явно не бяха достатъчни за изселниците, защото тази година текстът бе разширен още повече, като пак по искане на ДПС само на тях беше дадена възможност да откупят до 3 години стаж и така да съберат необходимите години за пенсиониране с българска пенсия.

През 2023 г. 30 520 лица са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Те са 34,9% от всички новоотпуснати лични пенсии, като делът им миналата година е бил 29,7%. Увеличение се наблюдава и на абсолютния им брой, който е нараснал с 6 371 (26,4%). Това се дължи основно на промяната в методиката за определяне на трайно намалената работоспособност в началото на миналата година, отбелязват от НОИ. Съгласно новите правила общият процент трайно намалена работоспособност се определя, като към най-високия процент на най-тежкото увреждане се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Това обстоятелство допринася за увеличаването на броя на новоотпуснатите пенсии за инвалидност,
което от своя страна доведе до увеличение на общия брой на пенсионерите, както и на разходите за пенсии от
държавното обществено осигуряване.

Ключови думи:

пенсии

Още по темата