Quantcast

Медия без
политическа реклама

Стойчо Кацаров получи глоба от 5000 лв. за конфликт на интереси

Министърът е подписал проект на неприета наредба, който е в полза на свързано с него сдружение

22 Юли 2022
БГНЕС
Стойчо Кацаров

Комисията за противодействие на корупцията откри конфликт на интереси при бившия служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров и му наложи глоба от 5000 лв., като го лиши и от възнаграждение за един ден от времето му в служебното правителство. Решението е отпреди два дни и е публикувано на сайта на КПКОНПИ. То е по сигнал на ГЕРБ срещу Кацаров.

ПРЕДИСТОРИЯ

Историята многократно бе впрягана в престрелките между Кацаров и бившия здравен министър проф. Костадин Ангелов. Според сигнала на ГЕРБ, като министър Кацаров е разписвал плащания към болници, с които е в договорни отношения като председател на Центъра за защита правата в здравеопазването, който оглавяваше до назначаването си за министър. Тези отношения са по линия на Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории, която се координира от въпросния център на Кацаров. ГЕРБ твърдяха още, че има период, в който Кацаров е бил едновременно министър (той беше на поста между 12 май и 13 декември 2021 г.) и председател на УС на сдружението (до 10 юни 2021 г.). Другата част от сигнала изтъкваше, че като министър Кацаров умишлено е променил медицинския стандарт "Клинична лаборатория" "с оглед облекчаване на дейността на ръководения от него център и търговските му отношения с лечебните заведения".

 

ЗАЩИТА

Кацаров обяви този сигнал за набеждаване и даже каза, че ще подаде контрасигнал в прокуратурата. Той е дал обяснения без адвокат в КПКОНПИ, като отново е обяснил, че е подал заявление за прекратяване на представителството си като председател на центъра още на следващия ден след назначаването си за министър. За наредбата Кацаров си спомня, че за обществено обсъждане са публикувани две предложения, но с оглед на изразените редица несъгласия с проектите, нито едно от двете не е обнародвано. Обсъжданите изменения нямат абсолютно никаква връзка с външната оценка на качеството на клиничните лаборатории, твърди бившият министър.

За плащанията той е посочил пред комисията, че става дума за регулярни плащания на принципала - МЗ, които са правени без оглед имат ли въпросните болници договори за външна оценка на качеството с центъра или не. Кацаров твърди още, че е делегирал подписването на тези заповеди на свой заместник. Той отхвърля обвиненията в конфликт на интереси, защото смята, че не може да става дума за облагодетелстване.

 

РЕШЕНИЕТО НА КПКОНПИ

Комисията не открива конфликт на интереси по първата част на сигнала - за плащанията към лечебни заведения, които работят със сдружението на Кацаров. Установени са два договора с лечебни заведения, които са собственост на МЗ и докато Кацаров е министър, по тях са извършени две плащания - веднъж за 1334 лв. и веднъж за 947 лв. Не са открити искания от тези две болници за плащане по договори със сдружението и съответно - МЗ няма наредени плащания по такива искания.

КПКОНПИ обаче потвърждава конфликт на интереси при изготвянето на промени в медицинския стандарт за клинична лаборатория, въпреки че този проект в крайна сметка не е приет заради многото негативни становища. Като подписва този проект, Кацаров упражнява свое правомощие, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, в полза на свързано с него лице, посочват от комисията. С това той нарушава закона за противодействие на корупцията, защото участва в подготовката на акт в частен интерес на свързано с него лице, допълват оттам.

 

САНКЦИЯТА

Комисията определя глоба от 5000 лв. за Кацаров, като отнема в полза на държавата и сумата от 309,30 лв. - колкото е дневното му възнаграждение за въпросния майски ден, в който е подписал проекта на наредба. Кацаров има право да оспори решението в 14-дневен срок.

Още по темата