Медия без
политическа реклама

Столичните адвокати искат драстичен скок на хонорарите

Предлага се до 50% увеличение на минималните възнаграждения и двойно заплащане за спешни адвокатски услуги

03 Март 2022
БГНЕС
Минималният хонорар за проучване на дело и даване на мнение по него да се завиши от 300 на 400 лв., предлага САК.

Увеличаване на минималните адвокатски хонорари с от 30 до 50% и двойно заплащане на предоставената по спешност или в почивните дни правна помощ са част от промените в тарифата за адвокатските хонорари, които предлага Софийската адвокатска колегия, пише "Лекс".

Шефът на САК Стефан Марчев е внесъл аргументирано предложение с конкретни текстове до Висшия адвокатски съвет (ВАдС), съобщи столичната колегия. Според адвокатите така възнагражденията им ще бъдат съобразени с актуалната икономическа ситуация. 

Решението дали и с колко да бъдат увеличени минималните възнаграждения (хонорарите нямат таван, а само долен праг) на адвокатите е на ВАдС.

За устен съвет да се плаща на адвоката най-малко 60 лв. (а не 30 лв.), а за справка в съда или административни служби поне 100 лв. (а не 30 лв.), предлага САК. Колегията настоява за завишаване на всички възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи. 

Предлага се например жалбата и сигнал до прокуратурата да скочи от 50 на 100 лв., съставянето на завещание да стане от 150 - 250 лв., проучването на дело и даване на мнение по него - от 300 на 400 лв.

Столичните адвокати настояват и за значително увеличение на възнагражденията за "съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка". Тук минималният хонорар се определя според цената на съответния договор или акт и адвокатите искат да бъде увеличена не само твърдата сума, която им се полага, но и процентът от интереса. При договор с материален интерес за от 50 000 до 100 000 лв. например сега адвокатът получава най-малко 500 лв. + 0,2% за горницата над 50 000 лв. Ако предложението на САК бъде възприето в този случай минималното възнаграждение ще е 780 лв. + 0,5% за горницата над 50 000 лв. 

САК настоява за вдигане и на възнаграждението за учредяване и вписване на търговски дружества и други юридически лица. В някои случаи предлаганото увеличение е двойно и отгоре – например за ЖСК хонорарът в момента е 250 лв., а се иска да стане 600 лв. За учредяване и вписване на най-масовите дружества – ООД, адвокатите искат минималното заплащане от 500 лв. (сега е 300 лв.). Настояват и за вдигане от 1500 лв. на 2500 лв. на минималното заплащане за изготвяне на документация за обществени поръчки.

Едно от основните предложения на столичната адвокатура е всички тези суми да се заплащат в двоен размер, ако правната помощ е предоставена "в условията на спешност или във време извън официалните работни дни". А ако правната помощ е дадена на чужд език, увеличението да е с 1/2.

Друго настояване на САК е минималното заплащане за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела да бъде увеличено с поне 30%.

Предлага се при защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се плащат допълнително не по 100 лв., а по 150 лв.

Ако човек, който дължи под 1000 лв. и срещу него се води изпълнително дело за това, поиска да наеме адвокат, това ще му струва поне 200 лв.

 

Още по темата