Медия без
политическа реклама

Адвокати въстанаха заради отказан свободен достъп до съдебни дела

Това е "поредното посегателство върху свободата, независимостта и авторитета на адвокатската професия", смятат те

Законът за адвокатурата регламентира, че адвокатите имат свободен достъп до делата само срещу служебната си карта. 
Илияна Кирилова
Законът за адвокатурата регламентира, че адвокатите имат свободен достъп до делата само срещу служебната си карта. 

Адвокатурата въстана срещу спорно разпореждане в Софийския районен съд (СРС) адвокатите да пишат молби, за да получат достъп до граждански дела, по които не представляват страна. Висшият адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия настояват за намесата на Висшия съдебен съвет, както и на Инспектората към него, пише "Лекс".

Разпореждането на съдебния администратор на СРС гласи: "Копие на приложените по дело книжа се предоставят на адвокат, който не е пълномощник по делото, след изрична молба и разпореждане на съдията-докладчик. Предоставяне на достъп до делото се дава само на адвокат пълномощник по него (не се дава за преглед на адвокат без пълномощно от страна по него)".

Според адвокатите такова ограничение е незаконосъобразно и непропорционално. Това е "поредното посегателство върху свободата, независимостта и авторитета на адвокатската професия", смятат те.

Има куп хипотези, в които адвокат има нужда от достъп до дело, по което не е упълномощен. Например, за да се запознае с него и да реши дали да го поеме, когато проучва имот, за който има вписана искова молба, когато дава консултация дали негов клиент да участва в публична продан и т.н.

Адвокатите обясняват, че като професионални участници в работата на съдебната система имат право на достъп до всички дела точно както и магистратите. Така те имат достъп до личните данни на различни хора, но адвокатите имат същите задължения като съдиите и прокурорите - да пазят професионална тайна.

Законът за адвокатурата (ЗА) регламентира, че само срещу адвокатската си карта адвокатите имат свободен достъп и могат да правят справки по дела, да получават копия от книжа и сведения с предимство в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо. 

От 1925 г. до днес адвокатите винаги са имали право да правят справки по дела, само удостоверявайки професионалното си качество, казват те. Данните на адвоката се вписват в контролния лист по всяко дело и така има яснота по всяко дело кой адвокат и в какво качество е извършил справка.

Председателят на СРС Александър Ангелов оправдава ограничението с Общия регламент за защита на личните данние (GDPR), както и на Закона за адвокатурата (ЗА).

"Правото на адвоката на достъп до лични данни не може да бъде по-широко от правото на лицето, което представлява", смята съдия Ангелов. Затова и според него само качеството на адвокат не е достатъчно основание за получаване на достъп до лични данни на физически лица, съдържащи се в делата на СРС.

Адвокатите обаче намират ограничението не само за незаконно, но и за затрудняващо работата им по проверка и проучване на дела. Освен всичко, адвокатурата твърди, че съдебният администратор няма право да издава разпореждане като това.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата